G

Gallaudetova univerzita (GU)

univerzita Nepočujúcich na ktorej je hlavným jazykom prednášok ASL (prirodzený americký posunkový jazyk a zároveň písaná angličtina. Na univerzite študujú predovšetkým osoby so stratou sluchu ale aj počujúci študenti.  Vybrať si môžu z pedagogických, filozofických, humanitných, prírodovedných odborov a odboru umenia. Nachádza sa v USA v meste Washington, D.C.

 

Gén

časť DNA alebo RNA, kde je zakódovaná správa, ktorá hovorí telu, ako má fungovať. Je to inštrukcia uložená vo vnútri všetkých buniek v našom tele. Napríklad kód pre hemoglobín, ktorý nesie kyslík v bunkách červených krviniek, sa dá nájsť na chromozóme číslo 9.

Viac sa dozviete tu

 

Genetický

slovo genetický (zdedený) znamená, že sa strata sluchu objavila u dieťaťa preto, lebo jeden alebo obidvaja rodičia mali gén, ktorý niesol informáciu o strate sluchu. Niektoré znaky ako farba očí, kučeravosť vlasov alebo výška sú tiež zdedené.

Viac sa dozviete tu

 

Genetika

vedný odbor, ktorý sa snaží zistiť, akú úlohu majú jednotlivé gény v našom tele.

Viac sa dozviete tu

 

Genetická poradňa

miesto, kde vám vysvetlia, ako sa dá vyšetriť, či je porucha sluchu genetického pôvodu a či je pravdepodobnosť, že aj vaše ďalšie dieťa bude mať poruchu sluchu. Odborníci už vedia rozoznať niektoré gény, ktoré môžu spôsobiť poruchu sluchu, ale stále hľadajú ďalšie. Takisto vám vysvetlia, či je strata sluchu u vášho dieťaťa súčasťou niektorého zo závažných syndrómov u ktorých je riziko ďalších pridružených zdravotných komplikácií.

Viac sa dozviete tu

 

Gestikulácia

pohyby hlavou, rukou alebo celým telom, ktoré sprevádzajú komunikáciu. Väčšinou sa ňou snažíme na niečo upozorniť, zdôrazniť, alebo niekoho upútať. Nemala by byť prehnaná, aby zbytočne nerušila.

Viac sa dozviete tu