M

MAKATON

program (systém) náhradnej komunikácie, ktorý sa skladá z reči, posunkov a symbolov. Podporuje rozvoj hovorenej reči a porozumenie pojmov u detí a dospelých s komunikačnými problémami. U nás sa používa predovšetkým u autistov a afatikov. V zahraničí sa používa aj u ľudí so stratou sluchu, ktorí majú pridružené ďalšie postihnutie.

 

Makrocefália

nadmerne zväčšená hlava (porucha veľkosti lebky). Najčastejšie je spôsobená vrodeným ochorením CNS (centrálnej nervovej sústavy).

 

Materinský jazyk

jazyk, ktorým dieťa hovorí v domove a rodine. Najčastejšie sa učí od rodičov. Materinským jazykom nepočujúceho dieťaťa kultúrne Nepočujúcich rodičov je prirodzený posunkový jazyk.

 

Menierova choroba

ochorenie vnútorného ucha, ktoré sa prejavuje silným a nepríjemným točením hlavy, nedoslýchavosťou a ušným šelestom. Niektorí ľudia trpia počas záchvatu aj nevoľnosťou s pocitmi tlaku v uchu. Záchvat môže trvať niekoľko minút, až niekoľko hodín. Po záchvate bývajú ľudia vyčerpaní, ale ich problémy väčšinou vymiznú. U ľudí s Menierovou chorobou sú uši pravidelne pod tlakom, pretože sa lymfatická tekutina (endolymfa) hromadí vo vnútornom uchu, čo spôsobuje poruchu sluchu a rovnováhy.

Táto choroba spôsobuje kolísanie počutia, avšak u detí sa vyskytuje zriedkavo.

Viac sa dozviete tu

 

Meningitída

zápal mozgových blán (obalov okolo mozgu), ktorý spôsobujú baktérie alebo vírusy. Počet prípadov bakteriálnej meningitídy sa vďaka očkovaniu znížil, očkovanie pre vírusovú meningitídu však zatiaľ nie je dostupné. Meningitída je jedna z najčastejších príčin poruchy sluchu u detí, avšak nie všetky deti, ktoré dostali meningitídu, musia mať následne poruchu sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Mentálna retardácia (mentálne postihnutie)

zaostávanie, spomalenie duševného vývoja. Podpriemerná úroveň všeobecnej inteligencie.

 

Microtia

najčastejšia vrodená anomália vonkajšieho ucha. Je to nekompletne sformované vonkajšie ucho, tzv. „malé ucho“. Môže sa objaviť na jednom alebo oboch ušiach.

 

Mikrocefália

spomalenie rastu lebečných kostí, ktoré zapríčiní, že má dieťa výrazne menšiu hlavu. Najčastejšie je spôsobená vrodeným ochorením CNS (centrálnej nervovej sústavy) a prejavuje sa zaostávaním rastu mozgu. Súčasťou môže byť mentálne oneskorenie, kŕče a poruchy motoriky.

 

Mimika

pohyby svalov tváre, ktoré vyjadrujú emócie – duševný stav človeka. Patrí medzi neverbálnu komunikáciu.

Viac sa dozviete tu

 

Mitochondriálna porucha sluchu

dedičná porucha sluchu pri ktorej je narušený špeciálny gén, ktorý majú mitochondrie. Tento druh dedičnosti môže byť prenesený iba z matky na dieťa.

Viac sa dozviete tu

 

Mitochondrie

sú bunkové organely, ktoré majú vlastnú genetickú informáciu. Ich úlohou je zabezpečovať energiu pre bunku. Zmeny v génoch mitochondrií, môžu spôsobiť syndrómy spojené s poruchou sluchu. Genetici nazývajú tieto formy extra chromozomálna dedičnosť.

Viac sa dozviete tu

 

Monoparéza – ochrnutie jednej končatiny.

 

Mumps

je infekčné vírusové ochorenie s charakteristickým zápalom slinných žliaz, pri ktorom často dochádza k postihnutiu pohlavných žliaz a centrálneho nervového systému. Patrí medzi nákazy dýchacích ciest. Najčastejšou komplikáciou mumpsu u detí je meningitída, ktorá sa často spája so stratou sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Mutácia

znamená, že došlo k zmene genetickej informácie. Vzniká poškodením DNA.