O

OAE (otoakustické emisie)

vyšetrenie, ktoré pomocou malého mikrofónu umiestneného v ušnom kanáli meria zvuky, ktoré produkuje vnútorné ucho. OAE zisťuje, či kochlea pracuje správne.

Viac sa dozviete tu

 

Objektívna audiometria

vyšetrovacia metóda, ktorá nezávisí od toho, či vyšetrovaná osoba spolupracuje. Vhodná predovšetkým u malých detí, ktoré nevedia udržať pozornosť a spolupracovať.

Viac sa dozviete tu

 

Objektívny – nezávislý, vecný, neosobný, všeobecne platný, nestranný.

 

Obojstranná (bilaterálna) porucha sluchu – porucha sluchu na oboch ušiach.

Viac sa dozviete tu

 

Odzeranie (čítanie z pier)

je schopnosť porozumieť hlasitej reči pomocou zraku z pohybov pier, výrazu tváre, gestikulácie, prípadne iných pohybov súvisiacich s obsahom rozhovoru. Je náročné na zrozumiteľnosť a pozornosť.

Viac sa dozviete tu

 

Orálna metóda

prístup vo vzdelávaní, ktorého cieľom je, aby sa dieťa so stratou sluchu naučilo komunikovať a vzdelávať pomocou hovorenej reči majoritnej spoločnosti. Využíva sa pri nej odzeranie a zvyšky sluchu podporené načúvacími prístrojmi, ktoré dopĺňajú informáciu získanú odzeraním.

Viac sa dozviete tu

 

Orálny – hovorený ústami.

 

ORL lekár (Oto-rhino-laryngológ)

ušno-nosno-krčný lekár. Tento lekár potvrdzuje diagnózu straty sluchu u dieťaťa a odporučí dieťaťu zaobstaranie načúvacích prístrojov pokiaľ je to nutné.

 

Otitis media acuta

akútny zápal stredného ucha. Najčastejšie postihuje deti v kojeneckom, batolivom a predškolskom veku, ale môže sa vyskytnúť kedykoľvek. Prvý zápal býva často vírusový a neskôr sa rozvinie bakteriálna infekcia.

Viac sa dozviete tu

 

Otoskop

ušné zrkadielko, ktoré umožňuje zrakové vyšetrenie vonkajšieho zvukovodu a bubienku.

 

Ototoxický

toxický pre vnútorné ucho a sluchový nerv. Spôsobujúci poruchu sluchu. Ototoxické môžu byť niektoré antibiotiká – napr. streptomycín.

Viac sa dozviete tu

 

Otoskleróza

ochorenie, ktoré vedie k patologickej fixácii strmienka (kostičky v strednom uchu) v oválnom okienku. Dôsledkom otosklerózy je prevodová porucha sluchu, pretože sa zvuková vlna neprenáša správne cez kostičky do vnútorného ucha.

 

Otvorené titulkovanie

tlačený text zobrazený na obrazovke, na ktorý síce nie je nutný špeciálny dekodér, ale nedá sa ani z obrazovky odstrániť. Otvorené titulky sa často používajú pri preklade cudzojazyčného textu pre počujúcich divákov.