Š

Škola pre sluchovo postihnuté deti (kedysi špeciálna škola)

zariadenie pre deti so stratou sluchu, pre ktoré by bolo náročné vzdelávať sa v integrovaných podmienkach bežnej školy. Na takejto škole sa zohľadňuje strata sluchu a jej vplyv na vzdelávanie do čo najvyššej miery tým, že tam pracujú odborníci vyškolení v danom postihnutí, je tam upravené prostredie pre vnímanie zvukov, používajú sa špeciálne metódy a pomôcky, ktoré uľahčujú deťom so stratou sluchu vzdelávanie a výchovu…

Viac sa dozviete tu

 

Šum na pozadí

akýkoľvek nežiaduci zvuk, ktorý negatívne ovplyvňuje to ako dieťa v určitých podmienkach počuje (hluk dopravy pri otvorenom okne, hrajúci televízor vo vedľajšej miestnosti, rozprávajúce sa deti na školskej chodbe).