Z

Zápal stredného ucha

v dutine stredného ucha, kde sa zvyčajne nachádza vzduch sa objaví tekutina, ktorá môže spôsobiť kolísavú stratu sluchu a tým pádom oneskorenie vývinu reči u malých detí. U detí, ktoré už majú stratu sluchu, môže zápal stredného ucha stratu sluchu ešte zväčšiť. Tekutina môže, ale nemusí byť zapríčinená infekciou. Ak sa zápal stredného ucha nelieči, môže sa stať chronickým problémom.

Viac sa dozviete tu

 

Závrat (vertigo)

porucha rovnováhy, nevyváženosť. Niekedy sa spája s určitými poruchami ucha.

 

Zisk z načúvacieho prístroja

množstvo zosilneného zvuku z načúvacieho prístroja. Ak načúvací prístroj zosilní zvuk o 50 dB, tak je jeho zisk 50 dB.

Viac sa dozviete tu

 

Získaná porucha sluchu

znamená, že porucha sluchu nebola prítomná pri narodení a vznikla až neskôr počas života dieťaťa. Môže k nej dôjsť napríklad dôsledkom úrazu alebo choroby.

Viac sa dozviete tu

 

Zmiešaná porucha sluchu

znamená, že sa skombinovala prevodová aj percepčná porucha sluchu, čiže problém sa nachádza naraz v strednom aj vnútornom uchu.

Viac sa dozviete tu

 

Zmyslový (senzorický) orgán

špecializované orgány a bunky – napr. oko, vonkajšie, stredné a vnútorné ucho, chuťové poháriky jazyka, senzorické systémy kože, čuchové bunky nosnej sliznice…, ktoré poskytujú mozgu informáciu o zmenách v prostredí.

 

Zmysly – zrak, sluch, rovnováha, čuch, chuť, hmat.

 

Zosilňovač – elektronický prístroj, ktorý slúži na zvýšenie sily elektrického signálu.

 

Zrozumiteľnosť reči

kvalita výslovnosti – nakoľko dobre rozumie hovoriacemu poslucháč.

 

Zvuk

neviditeľná vibrácia, vlnenie vzduchu, ktoré sa rozširuje od zdroja.  Ak si zapnete veľmi silno reproduktor na rádiu a dotknete sa ho, ucítite ako sa chveje (vibruje). Zvuky sa môžu líšiť v hlasitosti a výške (frekvencii).

 

Zvukovod (ušný kanál) – kanál, ktorý spája ušnicu s bubienkom.

Viac sa dozviete tu

 

Zvuky okolia

nerečové zvuky, ktoré sa nachádzajú v domácnosti alebo vonku a poskytujú nám informácie o prostredí, v ktorom sa nachádzame – zvonenie telefónu a zvončeka, tečúca voda, štekot psa, siréna sanitky, pískanie vlaku…

 

Zvyšky sluchu

použiteľný sluch, ktorý sa dá s pomocou načúvacích prístrojov posilniť. Zvyšky sluchu je ťažká strata sluchu na úrovni 80-90 dB.