E

Edukácia sluchu – učenie sa aktívnemu počúvaniu a vnímaniu zvukov.

 

Emócie

sú subjektívne vnímané pozitívne a negatívne zážitky, ktoré sú úzko spojené s fyziologickými zmenami (tlkot srdca, zvýšenie tlaku, dýchanie, potenie..)

 

Encefalitída

zápal mozgu spôsobený vírusmi, baktériami, plesňami alebo alergicko-toxicky. Encefalitída môže vniknúť aj ako následok detských infekčných ochorení.

Viac sa dozviete tu

 

Endogénny – vnútorná príčina poruchy alebo poškodenia.

 

Endolymfa – tekutina v blanitom bludisku (labyrinte) vnútorného ucha.

 

Etiológia – náuka o pôvode a príčinách chorôb a narušení. O etiológii porúcha sluchu sa dozviete viac tu

 

Eustachova trubica

spája stredné ucho s nosohltanom. Otvára a zatvára sa, aby vyrovnávala tlak v strednom uchu. Ak táto trubica opuchne a nemôže sa správne otvárať, tak spôsobí dysfunkciu v strednom uchu. Počas nádchy táto trubica môže zlyhávať a vtedy máme pocit „zaľahnutého ucha“. Pri normálnej funkcii sa opakovaným prehltnutím vyrovná tlak a odstráni sa tak nepríjemný pocit v uchu.

Viac sa dozviete tu

 

Expresívny jazyk

používanie slov, posunkov a konvenčných symbolov v snahe sprostredkovať myšlienky, potreby, pocity a nápady iným ľuďom.