Odporúčania pre školy, kde sú integrované deti a žiaci s poruchou sluchou, počas pandémie COVID 19. Stiahnite si tu:

NOVINKA 1 :-) Stiahnite si zdarma knižky, ktoré sú určené predovšetkým rodičom detí s poruchou sluchu v ranom veku s názvom “Máme dieťa s poruchou sluchu 1” a “Máme dieťa s poruchou sluchu 2” alebo si ich v tlačenej forme objednajte na Sashe 1, Sashe 2, kde ich kúpou prispejete na ranú intervenciu v teréne a skvelé projekty OZ Nepočujúce dieťa.

NOVINKA 2 :-) Stiahnite si zdarma prvú verziu mobilnej aplikácie Posunkuj HRAvo. Dúfame, že vám bude nápomocná v komunikácii s ľuďmi s poruchou sluchu. Postupne budeme aplikáciu doplňovať a upravovať.

Prečo sme vytvorili túto web stránku?

Našim prianím je od roku 2006 ponúkať informácie a zdroje, ktoré by Vám mohli pomôcť hľadať riešenia v situáciách, ktoré vznikajú po narodení dieťaťa s poruchou sluchu. Dúfame, že tu nájdete množstvo užitočných informácií.

 

Čo na týchto stránkach nájdete?

Informačný systém funguje niekoľko rokov. Dostupné sú viaceré články z oblasti poruchy sluchu, príčin porúch sluchu, vyšetrení sluchu, načúvacích prístrojov, kochleárneho implantátu, raného poradenstva, komunikácie, sluchovej a rečovej výchovy, kultúry a komunity Nepočujúcich, zaujímavé linky (kontakty) a životné príbehy (radi uverejníme aj Vaše životné príbehy :-) .

Pre tých, ktorí si občas nevedia rady je otvorená web poradňa.

 

Sme maličký tím, ktorý privíta každú pomocnú ruku. Pomôžte nám tvoriť priestor, kde sa rodičia detí s poruchou sluchu dozvedia veľa nezaujatých informácií. Ak hľadáte komunitu rodičov, prezrite si stránky www.nepocujucedieta.sk

Každý z Vás, má možnosť prispieť odborným, alebo praktickým príspevkom, prípadne konkrétnym tipom na zaujímavú službu, knižku… Potešíme sa, ak nám dáte spätnú väzbu o tom, aké informácie by ste si v budúcnosti priali vidieť na týchto stránkach.

 

OZ Infosluch by nemohlo už viac ako 10 rokov robiť svoju prácu, ak by nebolo financií, ktoré nám dali individuálni darcovia formou darov alebo dvoch percent z daní. Veľká vďaka patrí aj Nadácii Pontis, nadačnému fondu Telekom, Nadáciii VÚB , ČSOB nadácii , nadačnému fondu PSA, Nadácii Volkswagen Slovakia a nadačnému fondu Srdce pre deti , ktoré finančne podporili vznik samotného portálu, 9 rokov terénnej práce v rodinách, nákup stimulačných pomôcok pre deti s poruchou sluchu, 4 prenosné skríningové audiometre pre lepšiu diagnostiku sluchu  a nácvik detekcie zvuku (Bratislava, Lučenec, Poprad, Prešov) a mobilnú aplikáciu s posunkami. Vďaka vám všetkým sme posunuli naše sny o Infosluchu a kvalitnejšej ranej intervencii pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu zase o kúsok ďalej.

Silvia Hovorková a spol. :-)

            ČSOB NadáciaNadácia VUB