Vitajte na stránkach
pre rodiny s deťmi
s poruchou sluchu

Vitajte na stránkach
pre rodiny s deťmi
s poruchou sluchu

Vitajte na stránkach
pre rodiny s deťmi
s poruchou sluchu

Do(bro)prajte poradenstvo
rodinám s deťmi s poruchou sluchu.

Pomôžte nám pomáhať ďalej.

DARUJTE NÁM SVOJE 2% Z DANE

Čo tu nájdete?

Dostupné sú viaceré články z oblasti poruchy sluchu, príčin porúch sluchu, vyšetrení sluchu, načúvacích prístrojov, kochleárneho implantátu, raného poradenstva, komunikácie, sluchovej a rečovej výchovy, kultúry a komunity Nepočujúcich, zaujímavé linky (kontakty) a životné príbehy ľudí s poruchou sluchu.

Pre tých, ktorí si občas nevedia rady je otvorená online poradňa – infosluch@gmail.com, pretože nápomocných rúk nie je nikdy dosť :-).

Témy, ktoré by Vás mohli zaujímať

Porucha sluchu

Vyšetrenia sluchu

Kompenzačné pomôcky

Komunikácia a sluch

Rané poradenstvo

Posunkuj so mnou

Hráme sa s deťmi

Predškolský vek

Aké novinky pre Vás máme?

Knižky pre rodičov detí s poruchou sluchu

Máte málo informácií? V týchto knihách sa dozviete množstvo teoretických informácii o poruche sluchu a kompenzačných pomôckach, zároveň tu získate praktické rady ako sa starať o dieťa s poruchou sluchu do 6 rokov. Knižky “Máme dieťa s poruchou sluchu 1” a “Máme dieťa s poruchou sluchu 2” sú pre Vás dostupné zdarma na nasledujúcich linkách v elektronickej (pdf) verzii.

Ak preferujete knihy v tlačenej forme, objednať si ich môžete na Sashe, kde ich kúpou prispejete na OZ Infosluch a našu ranú intervenciu v teréne alebo projekty OZ Nepočujúce dieťa, ktoré okrem iného spája rodičov detí s poruchou sluchu.

Mobilná aplikácia – Posunkuj HRAvo

Ak nemáte možnosť navštevovať kurz posunkového jazyka, no chcete s vašim dieťaťom komunikovať okrem hovorenej reči aj posunkami, tak si stiahnite zdarma našu mobilnú appku Posukuj HRAvo. Aplikácia pre Android sa skladá z 3 častí – slová, vety a pexeso. V IOS verzii je dostupná zatiaľ časť „slová“. Postupne budeme aplikácie doplňovať a upravovať tak, aby obsahovali čo najväčšie množstvo posunkov.

Príručka pre učiteľov materských škôl a odborných zamestnancov Centier poradenstva

ktorí pracujú s deťmi s poruchou sluchu raného a predškolského veku s názvom „Dieťa s poruchou sluchu v materskej škole“.