Vysvetlivky k audiogramu
O  pravé ucho – vzdušné vedenieX  ľavé ucho – vzdušné vedenie
[   pravé ucho – kostné vedenie]   ľavé ucho – kostné vedenie

Červený O a modrý X ukazujú najtichšie tóny, ktoré dieťa môže počuť na pravom uchu (červená) a ľavom uchu (modrá). Vzdušné vedenie je zaznačené plnou čiarou a kostné vedenie prerušovanou čiarou.

Audiometrickú krivku môžeme získať dvoma spôsobmi. U malých detí sa väčšinou vyšetruje vzdušné vedenie. Iba v niektorých prípadoch, keď nie je možné vyšetriť vzdušné vedenie alebo lekár potrebuje odlíšiť, či má dieťa prevodovú/percepčnú poruchu sluchu, vyšetrí sa aj kostné vedenie.

  • Vyšetrenie vzdušnou cestou – kontroluje všetky 3 časti ucha (vonkajšie, stredné aj vnútorné). Dieťa počúva zvuky rozličnej intenzity a frekvencie cez slúchadlá alebo reproduktory (tento prenos zvuku je na našom obrázku zaznačený červenou farbou. Farba je náhodná, nemá nič spoločné s farbami značiek na skutočnom audiograme).
  • Vyšetrenie kostnou cestou – kontroluje vnútorné ucho dieťaťa. Počas tohto vyšetrenia sa položí vibrátor na kosť za uchom dieťaťa. Zvuk (vibrácia) obchádza vonkajší zvukovod a stredné ucho a smeruje priamo do slimáka (tento prenos zvuku je na našom obrázku zaznačený modrou farbou. Farba je náhodná, nemá nič spoločné s farbami značiek na skutočnom audiograme).
Čo sa dozviete z krivky audiogramu

Všimnite si, že v prípade prevodovej poruchy je kostné vedenie nezmenené (prerušovaná modrá krivka je v oblasti okolo 0 dB), ale vzdušné vedenie vykazuje stratu sluchu (má zvýšený prah). Keďže k problému dôjde vo vonkajšom alebo strednom uchu, zvuk následne nemôže byť správne prevedený do vnútorného ucha. Vnútorné ucho je v tomto prípade v poriadku. (Na obrázku je zobrazená prevodová porucha sluchu na ľavom uchu.)

Ak dieťa počuje zvuk rovnako zle vzdušnou aj kostnou cestou (prerušovaná červená krivka kostného vedenia kopíruje plnú červenú krivku vzdušného vedenia), ide o percepčnú poruchu sluchu. Stredné ucho je v poriadku, k problému dochádza vo vnútornom uchu. (Na obrázku je zobrazená percepčná porucha sluchu na pravom uchu.)

Ak zistíme, že krivka prevodového aj vzdušného vedenia je zmenená a rozdiel medzi nimi je zároveň väčší ako 10 dB, ide o zmiešanú poruchu sluchu. Problém v strednom uchu (napr. podtlak, tekutina, zrasty alebo poškodené sluchové kostičky) neumožní správny prevod zvuku z vonkajšieho do vnútorného ucha a ešte k tomu je poškodené aj vnútorné ucho (slimák). (Na obrázku je zobrazená zmiešaná porucha sluchu na ľavom uchu.)