sa vyskytuje vtedy, ak má dieťa percepčnú aj prevodovú poruchu sluchu naraz, čiže k problému dochádza vo vonkajšom/strednom aj vnútornom uchu. Dočasný jav je to vtedy, keď dieťa s percepčnou poruchou sluchu dostane silnú nádchu alebo zápal stredného ucha. Chronické zápaly stredného ucha môžu spôsobiť dlhodobú zmiešanú poruchu sluchu. Trvalý jav je to vtedy, ak sa napríklad dieťatko narodí s nevyvinutým vonkajším zvukovodom (prevodová porucha) a zároveň poruchou vnútorného ucha (percepčná porucha).