Milí rodičia a odborníci,

tu budeme postupne uverejňovať záznamy z našich webinárov. Kliknutím na názov sa spustí video. Tlmočenie webinárov v roku 2021 sa uskutočnilo vďaka grantu z Nadácie Pontis, fondu Telekom.

10 Kochleárny implantát zo dňa 20.5.2021 (PaedDr. Martina Rzymanová, MUDr. Lenka Radičová, Mgr. Silvia Hovorková, PhD.). Webinar je tlmočený do posunkového jazyka.

9 Integrácia detí s poruchou sluchu v MŠ a ZŠ zo dňa 10.5.2021 (PaedDr. Martina Rzymanová, Mgr.Silvia Hovorková, PhD., Mgr. Denisa Horváthová). Webinar je tlmočený do posunkového jazyka.

8 Adhear, Baha a Bonebridge zo dňa 20.4.2021 (MUDr. Lenka Radičová, p. Monika Heil). Webinar je tlmočený do posunkového jazyka.

6 Školská zrelosť u detí s poruchou sluchu a výber školy zo dňa 31.03.2021 (PhDr. Martina Rešetárová, Mgr. Denisa Horváthová a PaedDr. Martina Rzymanová). Webinar je tlmočený do posunkového jazyka.

5a  Jednostranná porucha sluchu zo dňa 11.3.2021 (MUDr. Lenka Radičová, Mgr.Silvia Hovorková, PhD.)

5b Rozhovor s MUDr. Alexandrou Černegovou o jednostrannej aj obojstrannej poruche sluchu zo dňa 11.3.2021