znamená, že sa porucha sluchu môže meniť, niekedy k lepšiemu, inokedy k horšiemu. Môže byť prevodová, percepčná alebo zmiešaná. Ku kolísaniu sluchu môže dôjsť na zdravom uchu, ale aj na uchu, ktoré už má poruchu sluchu.

1. Čo spôsobuje kolísanie poruchy sluchu?

a.) Problémy vonkajšieho a stredného ucha

  • Zápaly stredného ucha často spôsobujú dočasné zhoršenie sluchu, zvuky sa zdajú dieťaťu tiché a reč huhňavá. Po vyliečení sa vo väčšine prípadov sluch dieťaťa znova zlepší.
  • Ušný maz blokujúci ušný kanál môže dočasne zhoršiť už existujúcu poruchu sluchu. (Maz je častým problémom u detí, ktoré nosia načúvacie prístroje, pretože im ušné koncovky upchávajú zvukovody. Ak je ušný kanál dieťaťa zablokovaný ušným mazom, jeho načúvací prístroj môže začať pískať.)

b.) Choroby

  • Meniérova choroba spôsobuje kolísanie počutia, avšak u detí sa vyskytuje zriedkavo.
  • Autoimunitné choroby postihujúce vnútorné ucho môžu spôsobiť zhoršenie sluchu, ale s pomocou liečby sa dá zlepšiť.
  • Meningitída spôsobuje poruchu sluchu, ktorá sa niekedy môže po niekoľkých mesiacoch zlepšiť, inokedy zhoršiť. Navonok sa javí, ako keby kolísala.

c.) Sluchová neuropatia