Väčšina z nás má v živote aktivity, ktoré nám dodávajú istotu, že deň napreduje tak, ako má. Či už je to posedenie pri vychádzajúcom slnku, ranná káva po príchode do práce, spoločná večera s manželom alebo večerná prechádzka pred spaním, istota, že sa tieto príjemné veci zopakujú, nám uľahčuje deň. Podobne je to aj s bábätkami, aj tie potrebujú istotu, že svet je predvídateľný a dobré veci sa opakujú.

Keď sa rodín pýtame, aby opísali ich typický deň alebo týždeň, často odpovedajú, že nemajú rutiny, že každý deň je iný. Mnohé si totiž myslia, že rutina znamená presne a pravidelne sa opakujúci rozvrh. Nemusí to byť tak.

Rutiny sú rôzne a každá rodina ich má nastavené inak. Niektoré sa opakujú každý deň v presne vymedzený čas – dieťa chodí napr. spať o 19.00 h a tesne pred spaním si s ním čítame alebo mu spievame. Iné sa opakujú niekoľkokrát za deň – dojčenie, prebaľovanie alebo umývanie, pričom čas nemusí byť presne ten istý.

Sú také, ktoré sa opakujú dvakrát za týždeň, celá rodina vrátane bábätka ide v utorok a vo štvrtok plávať, alebo sa opakujú iba raz za týždeň –  v sobotu chodíme všetci navštíviť starú mamu, obedujeme v meste alebo ideme do divadla.

Rutiny pokladáme za skvelú, prirodzenú a štruktúrovanú príležitosť na hru a učenie. Upozorňujeme na ne rodičov preto, lebo si často neuvedomujú, že každodenné aktivity ako kŕmenie, obliekanie, spanie, umývanie alebo cestovanie autom ponúkajú deťom množstvo príležitostí na opakované učenie sa slovám, sociálnym zručnostiam, precvičovanie sebaobsluhy, myslenia, jemnej a hrubej motoriky.

Tieto pravidelné aktivity výrazne ovplyvňujú  vývin detí, pretože tvoria väčšinu jeho dňa. Sme presvedčené, že pre dieťa aj pre vás je mimoriadne dôležité, aby ste si čo najviac zachovali rytmus „bežnej“ rodiny, aby ste mali radosť zo života a nepreťažili seba ani dieťa.

Ak sa začnete dívať na aktivity spojené s vaším dieťatkom takýmito očami, pochopíte, že zvládnuť starostlivosť o dieťatko s poruchou sluchu sa dá aj v prirodzenom prostredí, popri jeho počujúcich súrodencoch.  

Čo sa dieťa počas rutín učí?
 • Svet okolo mňa má pravidlá (organizáciu) – po zobudení sa oblečiem, učešem, umyjem si zuby a naraňajkujem sa. Mama ma umýva vždy rovnakým spôsobom – zapne vodu, ovlaží mi ruky pod tečúcou vodou, stlačí mydlo… takto to budem robiť aj ja.

 

 • Svet okolo mňa je predvídateľný a bezpečný – aktivity, ktoré sa opakujú približne v rovnakom čase a rovnakým spôsobom každý deň, prinášajú dieťaťu pocit istoty. Či už je to čas na hru, olovrant, spánok alebo návrat rodiča, schopnosť predvídať, čo bude nasledovať, dáva bábätkám aj batoľatám pocit istoty a emočnej stability. Pomáha im veriť, že im dospelé osoby opakovane poskytnú to, čo potrebujú. Iba vtedy, keď sa bábätká cítia bezpečne, sú pripravené robiť svoju „prácu“ – hrať sa, objavovať a učiť sa. Opakované aktivity si môžete zakresliť aj do denníčka (knižky zážitkov). Pomôže to deťom porozumieť, čo sa s nimi bude každý deň diať.
 • Je mi dobre – rutiny prinášajú bábätkám zvyčajne príjemný výsledok – čistá plienka, plné bruško, odpočinutá hlava, vyhraté ruky a zábava.
 • Som dôležitý a dokážem to – samozrejme, na začiatku je to rodič, ktorý bábätko oblieka, umýva a kŕmi. Avšak časom, ako sa aktivita znova a znova opakuje, deti začnú mať túžbu prevziať kontrolu. Povzbudzujte dieťatko, aby bolo aktívne. Nechajte ho pretiahnuť si sveter cez hlavu alebo vytlačiť pastu na kefku. Bude to skvelá príležitosť, aby sa verbálne alebo neverbálne vyjadrilo, čo od vás potrebuje a chce. Viaceré deti, ktoré sú naučené, že im rodičia aktivity komentujú, si ich nielen začnú komentovať samy pre seba: „Dávaj pozor, Maťko,“ ale ich aj postupne dopĺňať, „… a teraz si dáme pastu.“ Niektoré dokonca navrhnú novú rutinu, jej začiatok a koniec. Rutiny sú skvelé, pretože samostatnosť a sebadôvera dieťaťa sa budujú práve tým, že dieťa môže opakovane a aktívne robiť a skúšať veci bez pocitu zlyhania.
Aké máme ako rodina rutiny?

Nasledujúce aktivity sa v rodinách často opakujú. Popremýšľajte, ktoré z nich sú typické aj pre vás a mohli by byť vhodné na učenie a precvičovanie nových zručností.

 1. Rutiny zamerané na dieťa – umývanie, česanie, jedenie, obliekanie, prebaľovanie, prechádzka, odchod do jaslí alebo škôlky, poobedňajší spánok, čas na hranie, čítanie knižky, príprava na spánok.
 2. Rutiny zamerané na rodinu  – príprava jedla, stolovanie, domáce povinnosti, nakupovanie, upratovanie, návštevy lekárov, sledovanie TV, práca v záhrade, príprava do postele, náboženské stretnutia, návštevy príbuzných alebo blízkych priateľov, čítanie, športové aktivity, jedlo v meste.

Pri uvažovaní o vašich rutinách môžete premýšľať nad nasledujúcimi otázkami:

 • Čo sa deje od momentu, keď vstanete, až kým idete večer spať? Spíšte si v bodoch váš deň.
 • Aký deň v týždni sa líši od ostatných? Čím sa líši? Napríklad staršie deti majú futbal, plávanie alebo tanečnú. Aké spoločné aktivity si najviac užívate s dieťatkom? Kedy sa cítite spokojní, prípadne odpočinutí?
 • Ktoré pravidelné aktivity (rutiny) má v tomto momente rado vaše dieťatko? Ak si aktivitu vyberá samo, je pravdepodobné, že pri aktivite zotrvá dlhšie, čo vám poskytne viac času precvičiť danú zručnosť.
 • Je daná rutina pre vás príjemná alebo príliš hektická? Ak napríklad ráno vypravujete do školy štyri deti, je málo pravdepodobné, že v tomto čase budete schopní precvičovať zaväzovanie šnúrok s najmenším dieťaťom, ktoré ostáva doma. Aktivita so šnurovaním však bude ideálna pred pravidelnou prechádzkou vonku alebo pri viazaní púpav na lúke.
 • Kto všetko je prítomný počas danej rutiny (aktivity)? Nemusí to byť vždy mama, kto danú zručnosť s dieťaťom precvičuje. Môže to byť tato, ktorý dieťatko prebaľuje, keď je doma, súrodenec, ktorý sa s dieťatkom hrá, alebo stará mama, ktorá berie dieťa pravidelne na prechádzku a pečie s ním koláče.
 • Ktoré aktivity robíte opakovane všetci? Aké aktivity môžete robiť spolu s ostatnými vašimi deťmi? Chodíte na prechádzky do lesa, do zoo, bicyklujete alebo korčuľujete, navštevujete blízkych priateľov alebo chodíte na detské ihrisko?
 • Aké aktivity by ste chceli pravidelne robiť s vaším dieťatkom? Bábkové divadielko, knižnica, materské centrum, cvičenie na lopte, návštevy obchodu so zvieratkami, cestovanie električkou?
Ako to vyzerá, keď sa novým zručnostiam učíte počas rutín?
 • Rozložte si rutinu na viaceré malé kroky. Každý tento krok opakovane komentujte a pomenujte. Ak napríklad každý deň cestujete autom, vaším cieľom je, aby bolo dieťa usadené a bezpečne pripútané. Celý proces opakovane komentujte rovnakými slovami. Napríklad: „Poď, Miško, otvoríme dvere. Tu si sadni. Pripútame Miška, aby nespadol. Tak, je hotovo. Krásne sedíš.“

  Takto Miško napočúva každý deň tie isté slová, počas tých istých aktivít a časom im porozumie. Zároveň si  zvykne, že musí byť v aute pripútaný. Niektoré aktivity dokonca majú svoje vlastné frázy: „Je čas sa obliekať,“ alebo „Už je čas vyraziť. Poďme.“

 

 • Ľahšia cesta nie je vždy lepšia cesta. Často je pre rodičov jednoduchšie a rýchlejšie, ak rutiny prebehnú rýchlo, „aby ostal čas na iné veci“. Chceme vás však povzbudiť, aby ste za dieťa nerobili všetky veci vy.

  Prečo? Mierna frustrácia dieťaťu pomáha, pretože ho „núti“ do komunikácie v snahe dosiahnuť zmenu. Musí si vyžiadať keks, požiadať o pomoc pri podaní autíčka z poličky alebo ukázať, že má pokakanú plienku a potrebuje prebaliť.

 

 • Ak je však rodič vždy ten, kto za dieťa veci urobí sám, dieťa sa nielenže nenaučí samostatnosti, ale nebude mať ani pocit, že má na svet okolo seba vplyv. Ak sa, naopak, naučíte čakať, kým dieťa vytlačí pastu alebo spláchne vodu na záchode, dieťa pochopí, že ľudia sa v aktivitách striedajú – raz ty, raz ja. A to je základom efektívnej obojstrannej sociálnej interakcie.

 

 • Umožnite dieťaťu, aby opakovane zažívalo celú aktivitu. Podľa veku ju môže s vami priamo vykonať alebo vás aspoň pozorovať. V každom prípade ju však detailne opíšte. Ak napríklad ohrievate jedlo, zoberte vaše dieťa do kuchyne, otvorte spolu linku a vyberte z nej misku. Spýtajte sa dieťaťa, kde je lyžica, a spolu ju nájdite v zásuvke.

  Ak ohrievate jedlo v mikrovlnke, upozornite dieťa, že pípanie znamená, že jedlo už je ohriate. V krátkych vetách hovorte o tom, že je jedlo teplé, a preto je nutné dávať pozor. Spýtajte sa, kde je bryndáčik. Po tom, čo ho dieťa ukáže, pripnite mu ho okolo krku.

  Po dojedení nechajte dieťa, aby sa ho samo pokúsilo zložiť. Môžete si ho spolu prezrieť a hovoriť o tom, či je bryndáčik špinavý alebo čistý. Zoberte misku a lyžicu a odložte ju spolu do drezu. Pustite teplú vodu a ukážte mu, ako sa umýva riad. Všetky tieto aktivity komentujte.

  Prečo? Pretože ak sa táto aktivita zopakuje dvakrát za deň, tak je to 14-krát za týždeň, čo malo vaše dieťatko šancu započuť slová hladný, jesť, piť, miska, ohriať, teplé, hotovo, umyjeme… Ak ste pri hovorení zároveň posunkovali, vaše dieťatko mohlo vidieť všetky posunky 14-krát a dobre si ich zapamätať. Ak bude mať možnosť takýmto spôsobom vnímať vybrané pojmy aj naďalej, po čase sa naučí priradiť správne slová alebo posunky k predmetom a aktivitám. Ak je dieťatko veľmi malé, nemusíte sa ho nič pýtať. Stačí, ak s ním alebo pred ním dané aktivity robíte a komentujte. Z času na čas však počkajte a sledujte, či vie, čo ďalšie bude nasledovať. Môže vám to naznačiť ukázaním prstom alebo pohľadom očí.

 

 • Precvičujte viacero zručností v jednej rutine – stolovanie  a kŕmenie napríklad ponúka príležitosť precvičovať si jemnú motoriku tým, že dieťa naberá pinzetovým úchopom hrášok, cvičí koordináciu oko-ruka, keď si snaží samostatne vopchať jedlo do úst, zlepšuje spoluprácu oboch rúk, keď pomaličky berie pohár zo stola, buduje pasívnu slovnú zásobu a porozumenie jednoduchým príkazom, keď pomenovávame jedlo na tanieri a požiadame dieťa, aby nám podalo pohár alebo rožok.
 • Tá istá aktivita precvičuje požadovanie vecí, keď dieťa musí ukázať alebo pomenovať vec, ktorú chce, a podporuje vokalizáciu dieťatka, keď popri kŕmení povieme „mňam, mňam“ alebo „ham, ham“ a dieťatko sa to pokúsi zopakovať.
 • A čo takto pranie? Ideálne je na triedenie oblečenia podľa veľkosti na malé a veľké, triedenie ponožiek podľa farieb, precvičovanie motoriky prstov pri štipcovaní, rozširovanie slovnej zásoby o slová prať, vyberať, vešať, suchý, mokrý, rovnaký, iný, biely, farebný… Porozprávajte sa so svojím špeciálnym pedagógom alebo logopédom, čo a ako môžete s dieťatkom počas rutín precvičovať.

 

 • Precvičujte jednu zručnosť alebo schopnosť vo viacerých rutinách – ak napríklad pomáhate dieťatku pochopiť, že veci existujú aj po tom, čo ich schováte (tzv. stálosť objektu), môžete schovávať hračku pod čistú plienku počas toho, ako dieťa prebaľujete, pred spánkom si môžete zahrať „kuk, kde som“ tým, že sa schováte pod perinku, počas poobedňajšej hry môžete cielene schovávať pred dieťaťom rôzne hračky pod škatuľky alebo pri obliekaní schovávať maličké predmety do vrecka na bunde. Možností je neskutočne veľa a vidíte, že precvičovanie potrebných zručností nevyžaduje extra čas.

 

 • Využívajte rôzne „nevyplnené“ aktivity. Ak napríklad pravidelne cestujete autom a trávite čas v dopravných zápchach, pouvažujte o FM systéme, ktorý umožní, aby aj v hlučnom prostredí auta počulo dieťa váš hlas zreteľnejšie. Môžete mu potom komentovať veci, ktoré vidíte z okna, spievať si spolu pesničky alebo hovoriť básničky. Aj ostatné deti v aute sa môžu zapojiť napríklad tým, že si spolu s bábätkom prečítajú knižku.

  Ak počúvanie a hovorenie neprichádza v aute do úvahy, niektoré mamičky si dopredu pripravia malé balíčky s aktivitami zameranými na jemnú motoriku. Dieťa sa zabaví prevliekaním gombičkového hada, lepením obrázkov so suchým zipsom alebo prepchávaním mäkkého drôtiku cez sitko. Precvičí si motoriku prstov a koordináciu oko-ruka. Ideálne do auta sú zároveň knižky a detské časopisy.

 

 • Zapojte dieťa, kde sa to dá – aj pri takých aktivitách, ktoré väčšinou robíte sami. Napríklad pri prebaľovaní môžete dieťatko požiadať, aby vám pomohlo vyťahovať vlhčené utierky zo škatuľky, čím sa zlepší sila v jeho ručičkách.

  Zároveň mu môžete hovoriť o tom, aké utierky sú – mäkké, voňavé, mokré, špinavé, čím sa zase rozšíri jeho slovná zásoba. A na konci, ak už dieťatko vie chodiť, precvičte jeho porozumenie tým, že ho požiadajte, aby vyhodilo špinavú plienku do koša.

 

 • Rutiny sa menia s vekom a možno aj ročným obdobím – je práve jeseň, vy chodíte pravidelne na prechádzky, vaše dieťatko miluje zbierať veci zo zeme a zároveň dozrelo do veku, keď začína vnímať vlastnosti vecí?

  Ideálny priestor, aby ste spolu zbierali listy, šušky, gaštany, hlinu, piesok a prirodzene si precvičovali slová ako tvrdý, mäkký, ostrý, sype sa, špinavý, podaj, schovaj, kde to je.

  Zároveň môžete načúvať tichým a silným zvukom v prírode a sledovať, ako rôzne predmety znejú, keď ich hodíte do kovového vedierka alebo mláky s vodou. Predstavte si, koľko príležitostí budete mať precvičiť si danú slovnú zásobu aj sluchové zručnosti, ak budete aktivitu pravidelne opakovať, kým nepríde zima.

 

 • Buďte flexibilní a sledujte, čo počas rutiny zaujme vaše dieťa. Štúdie ukázali, že porozumeniu slov a posunkov pomáha, ak  pomenovávame to, o čo sa dieťa v danom momente zaujíma.

  Ak sa napríklad počas hry vaše dieťa prestane zaujímať o kocky pred ním a uprene pozerá na vzdialenú loptu, prineste ju a hovorte o nej. Ak dieťa miluje konkrétnu básničku alebo pesničku a jedným z vašich aktuálnych cieľov je, aby viac hlasom intonovalo, precvičujte si túto zručnosť práve na nej.
 • Buďte kreatívni. Je samozrejmé, že rutiny sa zrením dieťatka menia. Rutinou sa môže stať  čokoľvek, čo uvidíte, že dieťa v danom momente dlhodobo baví. Môže to byť polievanie kvetov, kŕmenie psa alebo pečenie koláčov.

Niekedy sa stane, že sa počas rutín objavia nepredvídané veci. Dieťa napríklad zistí, že fúkaním do rolky od toaletného papiera vzniknú zaujímavé zvuky – pridajte to do rutiny. Veď najlepšie príležitosti na učenie sú tie, ktoré sú interaktívne, dieťa sa do nich priamo zapojí a má pri nich zábavu.


V tejto kapitole ste sa dozvedeli veľa o rutinách. Vidíte, že váš obyčajný deň poskytuje veľa príležitostí, keď môžete rozvíjať komunikáciu, myslenie alebo motoriku dieťaťa. Ak rutiny pokladáte za dôležité, ale stále si nie ste istí, čím začať, poproste vášho špeciálneho pedagóga alebo logopéda, aby vám s nimi poradil.