Porucha sluchu sa pokladá za neviditeľné postihnutie. Napriek tomu, že nespôsobuje fyzickú bolesť, často výrazne ovplyvní život dieťaťa aj jeho rodiny. Ak máte čerstvo identifikované dieťatko s poruchou sluchu, pravdepodobne sa vám v tomto momente javí porucha sluchu ako nepredstaviteľný problém. Cieľom tejto aj druhej knihy je pomôcť vám tento problém rozlúsknuť a získať „moc“ nad poruchou sluchu.

O poruche sluchu by sme mohli veľmi zjednodušene povedať, že je to kvantitatívna a v niektorých prípadoch aj kvalitatívna zmena v sluchovom vnímaní. Prejavuje sa zhoršenou schopnosťou dieťaťa vnímať a spracovávať zvuky prostredia aj zvuky reči.

Tu je niekoľko faktov o poruche sluchu:

  • Nie ste v tom sami. Štatistiky sa líšia, ale približný odhad je, že na každých 1 000 novonarodených detí sa narodia 1-4  deti s poruchou sluchu. To znamená, že na Slovensku sa ročne narodí okolo 200 detí s rôzne veľkou stratou sluchu.
  • Porucha sluchu je omnoho častejšia u novorodencov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť (na každých 100 novonarodených rizikových detí pripadá 2-5 detí s poruchou sluchu).
  • Porucha sluchu nemusí byť vrodená – môže sa objaviť kedykoľvek počas života. Príčinou neskorého začiatku poruchy sluchu môže byť dedičnosť, vážna choroba, ktorú dieťa prekoná (napr. meningitída), ototoxické (sluch poškodzujúce) lieky alebo úraz hlavy.
  • Porucha sluchu sa môže vyskytovať spolu s inými vážnymi ochoreniami – hovoríme o tzv. syndrómoch.
  • Porucha sluchu sa často podceňuje. Je dobré mať na pamäti, že na vývin reči, emocionálny a sociálny vývin, aj školské výsledky dieťaťa môže mať vážny vplyv už stredne ťažká porucha sluchu, ktorá nie je kompenzovaná načúvacími prístrojmi.
  • Porucha sluchu môže spôsobovať vážne zaostávanie vo vývine dieťaťa. Ak je včasne zachytená a kompenzovaná kvalitnými načúvacími prístrojmi, kochleárnymi implantátmi alebo kostnými vibrátormi (podľa typu poruchy sluchu), tak majú mnohé deti s poruchou sluchu šancu napredovať rovnako ako ich počujúci rovesníci.

V tejto rozsiahlej kapitole nájdete nasledovné informácie: