Sú zriedkavým riešením u malých detí.

Aktívny stredoušný implantát

Aktívny stredoušný implantát je elektronické zariadenie, ktoré je možné implantovať a ktoré zlepšuje a nahrádza funkciu prevodového systému stredoušia (kostičiek stredného ucha).

Stredoušný implantát je určený ľuďom so stredne ťažkou až ťažkou prevodovou alebo so zmiešanou nedoslýchavosťou; s percepčnou poruchou sluchu, pri ktorej nie je možná korekcia sluchu bežným načúvacím prístrojom, stavy patológie vonkajšieho a stredného ucha.

Prístroj je podobný ako kochleárny implantát, skladá sa s vonkajšej časti, ktorá je odnímateľná a vnútorná časť, ktorá sa implantuje.

Aktívne stredoušné implantáty predstavujú alternatívu ku klasickým načúvacím prístrojom. Hlavnou výhodnou sú lepšie, prirodzenejšie počutie, neprítomnosť spätnej väzby, vyšší komfort pri používaní, menšia viditeľnosť prístroja. Medzi nevýhody patrí to, že batérie je potrebné meniť tak, že sa pacient opakovane musí podrobovať operáciám.

Kmeňový implantát (ABI – auditory brainstem implant)

Pri tejto neurochirurgickej operácii sa elektródy vkladajú do blízkosti sluchových jadier v mozgovom kmeni a nie do kochley (ako je to pri kochleárnom implantáte). Využívajú ju ľudia, ktorým sa v dôsledku úrazu alebo nádoru prerušil sluchový nerv. V takýchto prípadoch sa dá elektródová jednotka v zmenenom tvare (na sieťke) implantovať k jadrám sluchového nervu na spodine IV. mozgovej komory.

Najčastejšie sa implantácia do mozgového kmeňa indikuje u pacientov s neurofibromatózou II. typu. Ľudia s týmto ochorením majú často obojstranný nádor sluchového nervu, ktorý sa pri operácii preruší. Vhodná je aj pre deti, u ktorých sa nevyvinula kochlea alebo sluchový nerv. U takýchto ľudí by kochleárny implantát nefungoval, a preto sa odporúča kmeňová implantácia.

Vonkajšia časť implantátu vyzerá podobne ako kochleárny implantát, ale líši sa elektródou. Namiesto zväzku elektród sa používa jemná platnička z dakrónu, ktorá sa zavádza do mozgového kmeňa.

Kmeňová implantácia je u detí veľmi výnimočná. Pri kmeňovej implantácii sa nedá očakávať taký funkčný výsledok ako pri kochleárnej implantácii. U väčšiny pacientov sa zlepší porozumenie reči, no len ojedinele sú pacienti s kmeňovým implantátom schopní rozumieť reči aj bez odzerania.