Pozície pri čítaní s dieťatkom

Viacerým deťom s ťažkou poruchou sluchu pomohlo, ak s nimi rodičia počas čítania hovorili aj posunkovali. Posunky im umožnili porozumieť slovám a príbehu v čase, keď ešte ich sluchové schopnosti neboli dostatočné vyvinuté alebo ich kompenzačné pomôcky donastavované.

Ak sa rozhodnete posunkovať aj s vašim dieťaťom, pamätajte na nasledujúce veci:

 • Pri čítaní s posunkami musí byť vždy dieťa aspoň mierne pootočené smerom k vám, aby videlo na vašu tvár, knižku aj ruky.

 

 • Ak si chcete získať alebo udržať pozornosť dieťaťa počas čítania, môžete ho jemne poklepať po ramene alebo nôžke, jemne do neho štuchnúť lakťom alebo pohýbať knižkou pred jeho zrakom hore a dole.

 

 • Dívajte sa na dieťa, keď posunkujete príbeh. Očný kontakt je veľmi dôležitý.

 

 • Posunok môžete urobiť nielen vedľa dieťaťa, ale aj priamo pred ním a na jeho tele. Ak napríklad čítate o tom, že mama je polievku, dieťa nemusí pozerať na vás ako posunkujete túto vetu.

  Môžete ukázať na obrázok mamy a po tom poklepať po nose dieťaťa (posunok mama) a posunok jesť nasmerovať k ústam dieťaťa.

 

 • Posunkový jazyk je veľmi vizuálny, meňte pri čítaní výraz tváre, postoj tela, aby ste zobrazili rôzne vlastnosti jednotlivých postáv. Inak zaposunkujete a zahráte unavenú starenku, inak veselú poskakujúcu červenú čiapočku a inak ľstivého vlka.

 

 • Po prečítaní knihy v posunkoch, si spolu zahrajte o príbehu pantomímu alebo divadielko.

 

 • Ak ste pri stole a knižku nedržíte v rukách, môžete ju postaviť do držiaka, ktorý sa kedysi používal ako stojan na učebnice. Aby sa vám knižka nezavárala, môžete si ju pridržať aj ťažidlom, ceruzkami alebo zopnúť stránky hore štipcom.

 

 • Ak sa rozhodnete sedieť tak, že máte knižku opretú o seba a dieťa sedí pred vami, uistite sa, že príbeh dobre poznáte. Z vášho pohľadu bude totiž knižka otočená hore nohami.

 

 • Knižku vám môže držať aj iný člen rodiny, ktorý bude sedieť hneď vedľa vás. Môže ukazovať na obrázky do knižky, zatiaľ čo vy budete hneď vedľa neho posunkovať.

Pozície pri čítaní s dieťatkom

Deti si pri čítaní radi sadajú na kolená rodičov alebo sa pri čítaní s nimi radi túlia v posteli. Pozícii je však ďaleko viac. Pokúsili sme sa pre vás odfotiť niekoľko rôznych nápadov, ako sa dá sedieť pri čítaní v hovorenom a posunkovom jazyku. Všimnite si, že pozície sa líšia niekedy iba v detaile:

 1. mieste, kde je umiestnená knižka – na stole, na kresle, na zemi, opretá o kolená dieťaťa, kolená rodiča
 • osobou, ktorá drží knižku – rodič, dieťa, tretia osoba
 • vašou pozíciou – či sedíte za, vedľa alebo pred dieťaťom

Najlepšou príležitosťou ako sa naučiť čítať s posunkami je všímať si, ako čítajú príbehy nepočujúci rodičia nepočujúcich detí. Stretnúť ich môžete v kluboch nepočujúcich, školách pre deti so sluchovým postihnutím, na kurzoch posunkového jazyka alebo podporných skupinách rodičov.

V Bratislave sa napríklad nepočujúci rodičia stretávajú v MC Prešporkovo, kde majú spoločné aktivity pre svoje deti. Ak náhodou nemáte žiadnych nepočujúcich rodičov nablízku, pozrite si videá na zahraničných web stránkach, ktoré mnohé stratégie čítania dospelých Nepočujúcich zachycujú.

Nemusíte rozumieť všetkým slovám, stačí vnímať ako sa rodičia pri posunkovaní príbehov správajú. Veľa príbehov je natočených v ASL (prirodzenom americkom posunkovom jazyku), skúste si napríklad vyhľadať na Youtube pojem „ASL storytelling“.