Štatistiky ukazujú, že asi u 25% (u ktorých vieme zistiť príčinu poruchy sluchu), NIE je príčina poruchy sluchu genetická. V tejto podkapitole sa zmieňujeme o viacerých negenetických príčinách, napríklad o:

Panáčik, ktorý sa nevie rozhodnúť na ktorú stranu ísť.