Ak sa niektoré zdravotné problémy častejšie vyskytujú spolu, nazývame ich syndróm (súbor príznakov).

Príznaky v syndróme môžu byť:

  • okom viditeľné – napríklad netypické sfarbenie očí, tvar uší
  • okom neviditeľné – napríklad problémy s obličkami alebo srdcom

Práve v prípade syndrómových porúch sluchu má veľký význam genetika, pretože môže rodičov dieťatka s poruchou sluchu upozorniť, že porucha sluchu je len prvý príznak a neskôr sa môže v závislosti od syndrómu objaviť problém so štítnou žľazou, očami, obličkami alebo cukrom.

V niektorých prípadoch tak môže vhodná liečba alebo diéta oddialiť nástup pridružených zdravotných komplikácií. Pri odhalení genetického syndrómu sú preto nápomocné aj rôzne vyšetrenia orgánov v tele, laboratórne vyšetrenia, prípadne CT vyšetrenie a magnetická rezonancia (MRI).

Približne 30 % ľudí s genetickou poruchou sluchu má syndrómovú poruchu sluchu. Keďže sa syndrómy medzi sebou výrazne líšia, neumožňuje nám rozsah tejto knihy venovať sa im dopodrobna. Výborné informácie však nájdete na webe http://www.genetickesyndromy.sk/, kde je dostupný prehľad najznámejších syndrómov, ich foriem, možnosti liečenia aj odborníkov, ktorí sa ľuďom s daným  syndrómom venujú.

Ak bola vášmu dieťatku diagnostikovaná syndrómová porucha sluchu, znamená to, že porucha sluchu je len jeden z viacerých zdravotných problémov, ktoré sa u vášho dieťatka teraz alebo v dospelosti prejavia. Aj preto sa v závislosti od syndrómu budú robiť teraz alebo v budúcnosti nasledujúce vyšetrenia a testy, aby sa ukázalo, v akom je zdravotnom stave.

OčiMedzi syndrómy, kde sa vyskytuje poruchu sluchu aj porucha zraku, patrí napríklad Usherov syndróm, Alportov syndróm, Sticlerov syndróm a iné.

Zrak je veľmi dôležitý hlavne u dieťaťa s poruchou sluchu, pretože mu môže aspoň čiastočne nahradiť to, čo nepočuje. Oftalmológ (očný lekár) na vyšetrení sleduje napríklad odlupovanie sietnice, šedý zákal, šeroslepotu, krátkozrakosť atď.
Obličky– Medzi syndrómy, kde sa vyskytuje poruchu sluchu aj poškodenie obličiek, patrí napríklad Alportov a BOR syndróm.

Zlyhanie obličiek je vážne ochorenie, pretože obličky zabezpečujú čistenie krvi a odstraňovanie odpadových látok z tela. Funkcia a tvar obličiek sa vyšetruje z krvi, moču alebo pomocou ultrazvuku.
Srdce a krvMedzi syndrómy, kde sa vyskytuje poruchu sluchu a problémy s rytmom srdca, patrí Jervell a Lange-Nielsenov syndróm.

Cukrovka (zvýšenie cukru v krvi) a porucha sluchu sa zase objavuje v MIDD a MELAS syndróme. (Výskyt obojstrannej percepčnej poruchy sluchu a cukrovky u staršieho dieťaťa a zároveň jeho mamy by mal byť rizikovým faktorom, ktorý si vyžaduje genetické vyšetrenie.)

Srdce je veľmi dôležitý orgán v našom tele, pretože pumpuje krv a živiny v nej do celého nášho tela.  Elektrickú aktivitu srdca meria EKG vyšetrenie a jeho tvar sleduje ultrazvuk.
Štítna žľazaMedzi syndrómy, kde sa vyskytuje poruchu sluchu a narušenie tvaru alebo funkcie štítnej žľazy, patrí Pendredov syndróm.

Jedným z príznakov poruchy môže byť, že sa dieťa cíti byť stále unavené, naberá na váhe, máva zápchy.

Štítna žľaza sa nachádza v krku a uvoľňuje hormóny, ktoré kontrolujú premenu energie v tele (metabolizmus).
Nezvyčajné rysy tváre a lebkymajú ich napríklad deti s genetickou poruchou, ktorá sa nazýva Treacher Collinsov syndróm alebo Waardenburgov syndróm.
Niektoré syndrómy spojené s poruchou sluchu

Porucha sluchu sa vyskytuje u viac ako 400 známych syndrómov. Nasledujúci zoznam opisuje príznaky len u niekoľkých z nich.

Názov syndrómuZnaky, ktoré sa môžu objaviť (okrem poruchy sluchu)
Alportproblémy s obličkami, zhoršovanie zraku
Branchio-oto-renal (BOR)cysta na krku, problémy s obličkami
CHARGEporucha zraku, srdca, nosa, oneskorený rast, močové a pohlavné poruchy
Downporucha zraku, srdca, štítnej žľazy, oneskorená motorika a myslenie, nezvyčajné telesné príznaky
Jervell a Lange-Nielsenproblémy so srdcom
Pendredzväčšenie štítnej žľazy (znížená funkcia štítnej žľazy)
Sticklernezvyčajné rysy tváre, rázštep podnebia, problémy so zrakom (krátkozrakosť, katarakt alebo odlupovanie sietnice), problémy s kĺbmi
Treacher Collinsnezvyčajné tvarovanie lebky a tváre (tzv. vtáčí výraz tváre)
Usheršeroslepota a progresívna strata zraku
Waardenburgbiela škvrna vo vlasoch alebo svetlofarebné škvrny na koži, dvojfarebné oči alebo veľmi svetlomodré oči, naširoko uložené oči, zrastené obočie
Wolframcukrovka, atrofia očného nervu

Na záver tejto kapitoly by sme radi povedali niekoľko slov. Napriek tomu, že zdravotné komplikácie a s nimi spôsobená liečba a opakované vyšetrenia často prinášajú hlavne na začiatku veľký stres do rodiny, mnohé rodiny si časom nájdu systém, ako nápor zvládať. Klbko zmotaných nití sa postupne začne rozmotávať a to, čo sa na začiatku javí ako neriešiteľná situácia, sa utrasie.

V kapitole Rané poradenstvo nájdete viaceré vyjadrenia rodičov, ktorí majú deti so syndrómovou poruchou sluchu. Z ich výrokov je zjavné, že bez ohľadu na vážnosť postihnutia dieťatka, rodičia sa naučili tešiť z malých aj väčších pokrokov a právom pokladajú svoje deti za úžasných, malých-veľkých bojovníkov.

Zároveň by sme radi povedali, že na potulkách svetom sme sa stretli s viacerí dospelými ľuďmi so syndrómovou poruchou sluchu, ktorí sú šikovní, talentovaní a zruční a napriek pridruženým zdravotným komplikáciám, alebo možno práve vďaka nim, sa z nich stali silní a odolní ľudia.

Držíme vám prsty, aby ste spolu so svojím dieťatkom našli to, čo vás bude spoločne tešiť a zažili spolu veľa krásnych chvíľ.