Najčastejšou infekciou detského veku je zápal stredného ucha, ktorý môže spôsobiť dočasnú prevodovú poruchu sluchu. Venujeme sa mu v nasledujúcej podkapitole. V tejto podkapitole sa budeme zaoberať závažnými detskými chorobami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie vnútorného ucha (percepčnú poruchu sluchu). Patrí sem predovšetkým meningitída, encefalitída, mumps. Okrem nich sa porucha sluchu môže zriedkavo objaviť aj následkom ovčích kiahní a boreliózy.

Meningitída

je zápal mozgových blán (obalov okolo mozgu), ktorý spôsobili baktérie alebo vírusy. Príznakmi meningitídy sú horúčka, bolesť hlavy, stuhnutosť šije, zvracanie, svetloplachosť, zmätenosť, ospalosť, drobné krvácania do kože (petéchie). Ak nie je zápal mozgových blán liečený alebo sa rýchlo šíri, dieťa môže upadnúť do kómy a zomrieť. V súčasnosti je dostupné očkovanie iba niektorých druhov bakteriálnej meningitídy, očkovanie proti vírusovej meningitíde zatiaľ neexistuje.

Meningitída môže, ale nemusí spôsobiť:

  • percepčnú poruchu sluchu rôznej veľkosti. Odhaduje sa, že u  15 až 30 % detí, ktoré prekonali bakteriálnu meningitídu, sa objaví porucha sluchu. K poruche sluchu dôjde vtedy, ak samotná infekcia a/alebo antibiotická liečba tejto infekcie poškodí bunky v kochlei (slimáku) alebo zasiahne sluchový nerv, ktorý prenáša signály do mozgu.
  • poruchu rovnováhy, pretože polkruhovité kanáliky (orgán rovnováhy) sa nachádzajú hneď vedľa kochley (slimáka). Infekcia a jej liečba ich preto môže zasiahnuť naraz.
  • osifikáciu (skostnatenie) kochley v prvých mesiacoch po vyliečení. Ak sa osifikácia začne, je nutné čo najskôr zvážiť kochleárnu implantáciu, aby bolo kam vložiť elektródu implantátu. Počas osifikácie sa zmenia jemné tkanivá, ktoré obsahujú poškodené vláskové bunky na kosť.
  • Všetky deti, ktoré prekonali meningitídu, by mali mať čo najskôr urobené komplexné vyšetrenie sluchu. Zároveň sa odporúča, aby sa vyšetrenie sluchu zopakovalo po 6. týždňoch, odkedy dieťa opustilo nemocnicu.
Encefalitída

Encefalitída je zápalové ochorenie..Spôsobujú ju herpes vírusy, vírusy prenášané napríklad kliešťom a komárom alebo niektoré detské infekčné ochorenia (mumps, rubeola).

Inkubačná doba je 2 – 28 dní. Prvá fáza infekcie sa podobá chrípke – zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy, problémy s trávením. Potom sa dieťaťu na 1 – 20 dní uľaví. V druhej fáze sa objaví postihnutie centrálneho nervového systému. Horúčka stúpne až na 40 – 41 °C. U maličkých bábätiek sa vyduje fontanela (mäkká dierka na hornej strane lebky). Staršie dieťa je svetloplaché, zvracia, má silné bolesti hlavy, krku a chrbta. Niekedy sa objavia kŕče, obrny, porucha reči, porucha sluchu, poruchy vedomia a koordinácie. S ústupom horúčky sa zastavuje postup ochorenia. Ľahšia forma (zápal mozgových obalov) trvá 2 – 3 týždne, ťažšia forma (zápal mozgu) trvá týždne až mesiace. U niektorých detí sú následky trvalé (obrny, epilepsia, poruchy pozornosti a pamäti, depresie).

Mumps

je infekčné vírusové ochorenie, ktoré sa prejavuje zápalom a opuchom príušných slinných, podčeľustných a podjazykových žliaz. Imunita proti mumpsu sa prenáša z mamy na novorodenca a chráni ho prvých 6 mesiacov po narodení. Staršie dieťa sa môže nakaziť mumpsom vdýchnutím vírusu. Na Slovensku sa očkujú deti trojvakcínou (osýpky, mumps a rubeola). Vakcína podľa lekárov znižuje výskyt mumpsu a uľahčuje jeho priebeh mumpsu, infekcii však vždy nezabráni.

Pre infekciu sú typické bolesti pri otváraní úst alebo jedení, vyššia teplota, bolesti hlavy a svalov, pocit suchosti v ústach, ktorý je spôsobený zníženým vylučovaním slín a celková slabosť. Mumps má veľmi nepriaznivý účinok  na centrálny nervový systém. Často sa prejavuje vírusovým, nehnisavým zápalom mozgových blán a mozgu.

  • Najčastejšou komplikáciou dospievajúcich chlapcov a mužov je zápal semenníkov alebo nadsemenníkov. Po prekonaní zápalu dochádza často k zníženej tvorbe počtu pohlavných mužských buniek až sterilite.
  • Menej častou komplikáciou je väčšinou jednostranné, trvalé poškodenie vnútorného ucha, ktorého následkom je percepčná porucha sluchu.
  • Vzácnymi komplikáciami sú aj zápaly kĺbov, nervov, miechy či srdcového svalu, cukrovka, obrna lícneho a okohybného svalu.
Ovčie kiahne

U detí predškolského veku spôsobuje vírus varicella zoster zvýšenú teplotu a typické hnisavé pľuzgieriky na koži, ktoré sa časom vysušia a zahoja. Inkubačná doba ochorenia je 10 – 20 dní. Deti sa zväčša vyliečia bez väčších problémov. U niektorých detí je riziko, že sa u nich, po nakazení ovčími kiahňami, vyvinie zápal stredného ucha. Porucha sluchu je zriedkavým následkom tejto komplikácie.

Borelióza

Pri uhryznutí kliešťom vypustí nakazený kliešť do tela človeka tekutinu, v ktorej je baktéria Borrelia. Dospelý alebo dieťa sa môže cítiť unavene, bolia ho kĺby, má nízku teplotu a príznaky podobné chrípke (neobjavuje sa však kašeľ ani nádcha). Niekedy sú príznaky také slabé, že si ich rodičia nevšimnú. U asi polovice ľudí sa v mieste vpichu do 2 týždňov objaví pomaly sa šíriaca červená škvrna, ktorá má bledšie miesto v strede. Ak sa choroba nelieči a baktéria sa v tele rozmnoží, časom začne spôsobovať vážne neurologické problémy a môže vyústiť až do smrti.

V niektorých prípadoch boreliózy sa objaví aj náhla percepčná porucha sluchu a tinitus (pískanie a zvonenie v ušiach aj napriek tomu, že žiadny zvuk okolo človeka nie je). Ak sa náhla porucha sluchu začne liečiť hneď, môže ísť o dočasný stav. Ak sa o borelióze dlhšiu dobu nevie, porucha sluchu aj tinitus sa môže stať trvalým problémom.