Položili sme rodičom detí s poruchou sluchu niekoľko otázok. Dúfame, že ich odpovede o vlastnostiach a talentoch ich detí budú pre vás rovnako veľkým povzbudením ako pre nás.

Odpovede nám dali rodičia detí, ktoré majú „iba“ poruchu sluchu, ale aj rodičia deti s poruchou sluchu a ďalším pridruženým postihnutím. Ako je vidno, bez ohľadu na to, koľko zdravotných komplikácií dieťa má, neuberá mu to na úžasnej jedinečnosti.

Aké je vaše dieťa?

A – aktívne, asertívne – neváha použiť hlas (krik) či ruky na dosiahnutie toho, čo chce,

B – bezprostredné vo vzťahu k iným ľuďom, bystré,

C (Č) – cieľavedomé, citlivé, citlivé na nálady okolitých ľudí (vie vycítiť, keď ľudí niečo trápi), majúce čaro osobnosti, čarovné,

D – dá vždy všetko najavo (to, čo cíti, aj to, ako sa cíti), dobrosrdečné (všetko požičia a podelí sa), dotykové (vychutnáva si masáže), dôstojné,

E – emocionálne, emotívne (vyjadruje svoje kladné aj záporné pocity k osobe), empatické

H – hanblivé, hlučnejšie (ako iné deti), hĺbavé, hravé, húževnaté (v tom, čo chce ono J), hysterické,

CH – chechtavé

I – inteligentné,

J – jedovaté,

K – pokojné, komunikatívne,

L – láskavé,

M – má „podrezaný“ jazyk, má zmysel pre humor a rado sa zábava, milé, milujúce život, múdre,

N – náladové, nápomocné, nebojácne, nedôverčivé k cudzím, nemá predsudky, nepochopené okolím (a ono to cíti), neposedné, nervné, nespí dlhšie ako osem hodín, neuveriteľne spontánne, nevisí na hmotných veciach, nevyspytateľné, nežné  aj drsné,

O – ochranárske, oceňujúce dobré jedlo

P – pedantné, pohodlné, pochabé, poriadkumilovné, pozorovateľ, pôvabné, pracovité, prefíkané (keď nechce, tak nepočuje), premúdrené (ako samo o sebe hovorí J), priateľské, priebojné, prítulné, provokatérske,

R – rebelujúce, relaxujúce (obľubuje bubnové koncerty, spevákov a hudobníkov, ktorí využívajú jasné takty alebo zvuky), rozčuľujúce sa (ak nie je podľa neho), rozumné (nejde do vecí hr-hr), rýchlo sa učiace,

S (Š) – samostatné, skúšavé, slušné, smejo, spoločenské, srdečné, stále v dobrej nálade, starostlivé, svojské, sústredené, šibalské, šikovné, špeciálne, šteklivé,

T – temperamentné (presne vieme, čo prežíva a ako sa cíti), tešiace sa z úsmevov, trpezlivé, tvorivé, tvrdohlavé (a rodič musí byť dostatočne vynaliezavý, aby ho dokázal presvedčiť a motivovať),

U – učenlivé, ukecané (toľko trepe, že až…), úsmevné, usmievavé, usporiadané (všetko musí byť na svojom mieste), uvrešťané, úžasné,

V – vášnivé, veľmi statočné, veselé, vnímavé, všímavé (nič mu neujde), vtipné, vyberavé v jedle, výmyselnosti vymýšľajúce, vynaliezavé, vysoké, vytrvalé, vzdorovité,

Z (Ž) – záujem učiť sa nové veci, zhovorčivé, zručné, zvedavé, život milujúce a vychutnávajúce si ho

V čom je vaše dieťa šikovné, talentované? Čo vám robí radosť?

Šport – dobre bicykluje, je silný, má talent na športy (futbal, hokej, tenis, odrážanie na bicykli), pohybovo šikovné (skúša rôzne nové preliezky, bicykel, kolobežku, kým sa to nenaučí), rado tancuje, rado skáče na trampolíne a pláva, hrá penis (ako tomu hovorí – my ostatní to voláme tenis a nevieme ho to odučiť), výborné v šachu.

Pomoc iným – je veľmi starostlivé (pooblieka sestru, ponatiera ju po kúpaní), kosí trávu s kosačkou, podelí sa so svojimi súrodencami, manuálne zručné, pomáha pri prácach v záhrade – rúbe a nosí drevo, pomáha doma pri domácich prácach (varení, pečení, upratovaní), separuje odpad, samo vyloží nákup (vie, kde čo patrí), vie, čo kde ako pozapájať (keď som ja stratená :-)).

Komunikácia – každému sa slušne zdraví, komunikuje (spieva a recituje jednoduché básničky  v dvoch jazykoch – nemeckom a slovenskom), krásne používa slová prosím, ďakujem a nech sa páči (ešte aj nášmu psíkovi ďakuje), veľa rozpráva a všetko komentuje, v tú najnečakanejšiu chvíľu urobí alebo povie niečo, čím mi dodá ďalšiu silu ísť ďalej cez prekážky, je komunikatívne a kreatívne (dokáže vymyslieť takú zábavku, ktorú staršie deti po ňom opakujú).

Myslenie, pamäť a pozornosť

  • Je fascinované písmenkami a číslami (má tri roky a nielenže ich rozoznáva, vie prečítať, ale aj napísať. Funkčne priraďuje počet k číslu do 13). Vie si spájať veci a súvislosti. Je technicky zdatné.
  • Je veľmi šikovné v pozorovaní ľudí a situácii, odzeraní správania a následnej „akcie-reakcie“. Potom to vie bezchybne použiť pri najbližšej vhodnej situácii. Krásne napodobňuje. Má výborný pozorovací talent, okamžite upozorní, ak sa doma niečo zmenilo, napríklad koberec, obliečky. Hneď si všimne neporiadok  a upratuje, keď je napríklad krivo položený koberec, keď nie je hračka na svojom mieste alebo umyje špinku na stole.
  • V troch rokoch čítalo plagáty a reklamy na ulici. Písmeno po písmenku bez toho, aby dokázalo poskladať slovo. 
  • Je presné, na 1 cm presne zaparkuje štvorkolku. Vie sa dobre sústrediť na jednu činnosť. Má výbornú orientáciu v priestore.
  • Rýchlo a veľa si pamätá. Pamätá si veci spred viacerých mesiacov, a to aj vtedy, keď sa o nich vôbec nebavíme. Má výbornú pamäť na rozprávky (pamätá si od slova do slova niekoľko príbehov z knižky na dobrú noc). Skvelo memoruje skúseností. Má skvelú pamäť na tváre.
  • Rado poznáva všetko nové a dookola chce vedieť, čo to je – čo je niekedy veľmi náročné, lebo vie byť veľmi neodbytné.
  • Je počítačovo zdatné.
  • Je všestranné, o všetko sa zaujíma (aj o to, o čo sa nemusí :-)).

Hra a hobby – dokáže sa samo hrať, krásne píše a kreslí, rado si „číta“ (to máme, odkedy bolo batoľaťom), samo skladá veľké puzzle, tancuje, počúva hudbu, hrá na hudobných nástrojoch (má veľmi dobrý rytmus), rado spieva, výborné v jemnej motorike a maľovaní, veľmi rado sa učí a vydrží dlho pri knihách, má záujem o všetky druhy áut včítane ich značiek (to si vyžaduje veľké vedomosti rodičov, ale aj babky, ktorá to neovláda).

„Maťka miluje zvieratká, hlavne psy, mačky a koníky. Najradšej ma terapiu na koníku. Aj vďaka nej napreduje v motorike (spevnela), v porozumení (perfektne reaguje na pokyny terapeutky) aj v reči (rozbieha aj brzdi koníka, komentuje všetko okolo seba).“

„Lukáško ma neprestáva prekvapovať. Ako trojročný čítal ŠPZ všetkých áut. Ľudia len otvárali ústa, keď to videli. Ako štvorročný poznal cca 30 značiek áut – Mercedes, BMW, Fiat atď. Keď sme šli okolo parkoviska neďaleko našej bytovky, tak vedel, že vedľa zeleného Mitsubishi má stáť čierna Škoda, a keď tam nestála, tak sa čudoval, ako je to možné, keď tam väčšinou je. Teraz v piatich rokoch ho zaujíma vesmírna tematika – Slnko, slnečná sústava, planéty a ich mesiace, hviezdy. Tak uvidíme, čo to bude ďalej :-).“

 „Teraz, s odstupom dvoch rokov, si už len užívame, aký je Lacko skvelý. Všetko, čo sme ho učili, sa nám teraz vracia. Komentuje nám rozprávky a stále kričí: Mami, mami, sneží alebo Gól, aj ja, aj ja. Taktiež nás teší, že rád číta knižky…“

„Krásne spieva, má rytmus aj melódiu. Je to také nepochopiteľné. Moja sestra cestovala s Igorkom do susedného mesta na pizzu (má rád vláčiky a pizzu zbožňuje). Celou cestou si nahlas pospevoval detské pesničky – Mandarínka Darinka, Pec nám spadla, Bola raz malá hviezdička atď. Na poslednej zastávke ich zastavila pani a povedala mojej sestre (mysliac si, že je jeho mama), aby synčeka určite dala do ZUŠ na hudobný odbor na spev, lebo krásne spieva. Vtedy ju moja sestra upozornila na ,ušká‘ a povedala jej, že má Igorko veľkú stratu sluchu. Tá pani jej povedala, nech ho určite dáme do ZUŠ, že to počuje, lebo je učiteľkou spevu… Skoro ma to položilo. Ja mám dať na spev dieťa s ťažkou poruchou sluchu? Veď je to čudné, nie? Zatiaľ sme ho zapísali do detského folklórneho súboru, keďže má ešte len päť rokov. Pani učiteľka si ho pochvaľuje. Uvidíme, ako sa tam Igorkovi bude páčiť. A uvidíme, možno ho predsa na ten spev dáme :-).“

„Rastík robí napriek viacnásobnému postihnutiu pokroky, čo nás veľmi teší. Rozpozná naše veci (auto aj osobné veci členov rodiny), chápe, kto čo robí (mama – jedlo, otec – cesta do a zo školy, sestra – hranie a bláznenie sa), a jasne nám ukáže, čo chce. Je jedno, či je to aktivita alebo jedlo.“

„Náš chlapček má ťažké viacnásobné postihnutie, takže o šikovnosti v klasickom význame slova sa veľmi hovoriť nedá. Zato má svoje špeciálne talenty, ktorými nás udivuje a ktoré mnohé ešte zostávajú neodkryté a čakajú na svoj správny čas. Dennodenne sa prekonáva a posúva svoje hranice. Dokáže aj z nás vydolovať len to najlepšie :-).“

Vidíte tu podobnosť s počujúcimi deťmi? My áno. Všetky tieto rodiny ukázali jedno – naše dieťa je úžasné, milované a pre nás jedinečné také, aké je.