• Bábätká, ale aj staršie deti potrebujú byť v blízkom kontakte s dospelou osobou čo najviac. Pritúľte sa preto a vytvorte si príjemnú atmosféru.

  Táto intimita je špeciálny čas, kedy má dieťa nielen vašu pozornosť, ale rozvíja sa aj sociálne a emocionálne.

Je to priestor, kedy môžete komunikovať o zábavných a zaujímavých veciach, sledovať, na čo sa dieťatko díva, čo ukazuje, čo sa vám snaží o obrázku povedať.

Príbehy v knihách sú niekedy zábavné, inokedy vzrušujúce a inokedy zase trošku strašidelné. Vaša blízka prítomnosť pomáha dieťaťu bezpečne spracovávať emócie, vyjadrovať svoje pocity a myšlienky a objavovať svet okolo seba.

 • Čítanie kníh a rozprávanie príbehov podporuje fantáziu a hru dieťaťa. Poznáte ten pocit, keď ste si prečítali knihu a následne pozreli film spracovaný na základe knihy?

  Väčšina z nás asi pripustí, že sme si hlavnú postavu, krajinu alebo konkrétnu vec predstavovali úplne inak. Na rozdiel od filmu, kde je všetko vizuálne dané, čítanie knihy s obrázkami alebo počúvanie vymysleného príbehu ponúka neobmedzené možnosti pre našu fantáziu.

  Pre mnohé deti sú príbehy z kníh také fascinujúce, že sa im premietajú aj do hry s bábikami, autami alebo legom, kde sa deti stávajú hlavnými hrdinami príbehu. Občas sa dokonca stáva, že sa po večernej rozprávke ráno zobudia s tým, že sa im sníval sen súvisiaci s príbehom, ktorý večer počuli.
 • Počúvanie môže byť pre vaše dieťatko zo začiatku náročnou prácou, hlavne ak nepočuje dobre všetky hlásky reči a slová sú pre neho ťažšie zrozumiteľné.
 • Dieťa s poruchou sluchu preto potrebuje počuť tie isté zvuky, slová, príbehy, znova a znova. Opakovanie tej istej knižky mu pomáha spájať si počuté s obrázkom a precvičovať si sluch aj porozumenie.

  Možno to znie ako dril, ale nie je. Pokiaľ pri čítaní vydávate zaujímavé zvuky alebo robíte smiešne tváre, dieťa väčšinou samé siahne po tých istých knižkách znova a znova, lebo sa čítanie pre neho stalo zábavou.

  Čím častejšie dieťa po knižkách siahne, tým viac môže dané slová počuť. Časom sa pravdepodobne prichytíte, ako hovoríte o tom istom obrázku viac a viac, pretože vidíte, že už dieťa jednoduchému pomenovaniu rozumie.

  Už to nebudete iba pomenovanie „hav-hav“ alebo „pes“, ale poviete „To je veselý pes“ alebo „Pes sa hrá s loptou“. Výsledkom takéhoto opakovania je, že si dieťatko postupom času zapamätá slová a frázy natoľko, že vás časom samo začne opravovať, ak poviete niečo iné ako ste zvykli.
 • Počas čítania a počúvania príbehov sa rozširuje slovná zásoba dieťatka. Čím viac príbehov dieťaťu nahlas prečítate alebo preposunkujete, tým väčšiemu množstvu slov bude vystavené a o to väčšia bude jeho slovná zásoba. Deti, ktorým rodičia často čítajú a často na nich hovoria, majú už vo 2 rokoch väčšiu slovnú zásobu ako deti, ktorým sa nečíta.
 • Počúvanie príbehov je ideálny čas na vnímanie slov a priraďovanie zvukov v tichom prostredí. Knižky pre bábätká majú rôzne obrázky a zvuky zvierat, dopravných prostriedkov alebo hrajú známe pesničky. Zábavným spôsobom tak môžete učiť dieťatko zvukom reči a prostredia, počas toho ako si čítate.
 • Čítanie umožňuje zábavným spôsobom modelovať napríklad melódiu reči, primeranú hlasitosť, tempo a rytmus reči.

  Počas toho ako dieťa ťuká prstom do knižky a vy mu pomenúvate obrázky, ktoré sa mu páčia, môžete napodobniť slona hlbokým hlasom a myšku naopak piskľavým, zrýchliť  tempo reči, keď povzbudzujete zajaca, aby utekal a spomaliť tempo, keď slimák nevládze vyliezť po kvetinke, hlasno kričať na tetu na obrázku, aby dávala pozor na autá, keď ide cez cestu alebo naopak tichučko spievať bábe na obrázku uspávanku.

Deti vás budú s láskou napodobňovať. Prejavenie emócii hlasom počas čítania podporuje emocionálny vývin dieťaťa. Uistite sa, že má vaše dieťatko načúvacie prístroje a môže vnímať ako sa váš hlas mení.

 • Dieťa sa učí komunikácii ako takej. Čítanie vo dvojici je interaktívne. Dieťa počúva, ukazuje, otáča stránky, pýta sa čo bude ďalej. Vy sledujete, o čo má vaše dieťa záujem a hovoríte práve o tom. Dieťa sa tak podvedome učí, že vás zaujímajú veci, ktoré sa mu páčia a jeho výber je pre vás dôležitý.

  Komunikovať o tom, čo chcem a potrebujem má pre neho zmysel. Striedaním sa pri otáčaní strán alebo ukazovaní obrázkov dieťatko zároveň nevedome učíte, že komunikácia je zábava a ľudia sa pri nej striedajú.
 • Výskum ukazuje, že deti sa  učia najlepšie  vtedy, keď majú možnosť hrovým spôsobom zapájať všetky zmysly.
 • Čítanie ponúka veľa príležitostí vnímať viacerými zmyslami – zrakom (čierno biele, farebné alebo ligotavé obrázky, texty pod obrázkom), sluchom (knihy so zvukmi zvieratiek a dopravných prostriedkov, zvukové knihy s pesničkami alebo riekankami), hmatom (knihy z rôznych materiálov – tvrdé, mäkké, papierové, vinylové, s kožušinkou alebo gélovým vankúšikom), čuchom (voňavé knižky so šuchotavými papierikmi) aj chuťou (inak chutí papier, textilná látka alebo vinyl :-)).

  Okrem rozvoja zmyslov, čítanie interaktívnych kníh podporuje aj jemnú motoriku a sebaobsluhu napríklad tým, že sa dieťa učí používať pinzetový úchop pri otáčaní strán, zapínať v interaktívnej knižke gombíky v strede kvietočkov alebo zipsovať látkovú rybku do akvária.

 

 • Čítanie rozvíja sluchovú a zrakovú pamäť aj pozornosť. Učí deti trpezlivosti.

 

 • Čítanie umožňuje dieťaťu vnímať svet okolo neho a spájať si súvislosti. Knižky sú ideálne na to, aby sa dieťa zoznamovalo s číslami, farbami, tvarmi aj písmenkami zábavným spôsobom.

  Vďaka obrázkom sa učí chápať abstraktné pojmy ako smutný, červený, ďaleký, ale aj nadradené pojmy ako napr. zvieratá, jedlo, nábytok. Stretáva sa s vecami a ľuďmi, ktorí nie sú v jeho blízkosti, a tak sa na nich nedá ukázať prstom, aby sme ich pomenovali a vysvetlili. Buduje sa tak jeho slovná zásoba aj schopnosť premýšľať.

Vybudujte lásku ku knihám skôr, ako sa deti stretnú s tabletmi, počítačmi a mobilmi. Deti, ktorým je v detstve veľa čítané, a zároveň trávia veľa času „čítaním“ ich vlastných knižiek, majú tendenciu čítať s radosťou aj v dospelosti a rozširovať tak svoje vedomosti a informovanosť.