Cieľom Infosluchu je

poskytnúť informácie, poradenstvo a podporu rodinám s deťmi s poruchou sluchu.

Infosluch je síce primárne určený rodinám s dieťaťom s poruchou sluchu, využívať ho však môžu aj študenti zaoberajúci sa problematikou poruchy sluchu, odborníci starajúci sa o rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu, školy alebo rôzne svojpomocné rodičovské kluby a organizácie.

Na Infosluchu sme sa pre Vás pokúsili „pod jednou strechou“ :

1. utriediť dôležité informácie o poruche sluchu a následnej intervencii. Veríme totiž, že na to, aby rodičia mohli robiť informovaného rozhodnutia o svojich deťoch, potrebujú získať množstvo odborných, ale aj praktických informácií.

2. nahrať sadu posunkov a posunkovaných viet, aby ste mohli komunikovať so svojimi deťmi už v ranom veku a to bez ohľadu na to, či sú schopné v danom momente počuť, alebo nie.

3. zriadiť prvokontaktnú poradňu, ktorá Vám umožní bezplatne sa pýtať, ak si neviete dať v starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu rady. Pravidelnú starostlivosť surdopéda naša poradenská služba nenahradí, no základné nasmerovania Vám radi dáme.