Silvia Hovorkova

Home » Archives for Silvia Hovorkova

Rodičia

Veľa sa toho v odborných publikáciách aj magazínoch popísalo o tom, ako sa zvyšuje rozvodovosť na Slovensku. Mnohé rodiny zažívajú krízové situácie – stratu zamestnania, choroby, úvery. Rodiny, ktoré zápasíte okrem „bežných“ trápení ešte aj so starostlivosťou o dieťa s poruchou sluchu alebo dieťa s viacnásobným postihnutím, ste často ešte pod väčším tlakom, pretože

Ako začať s posunkami

  Na Slovensku máte niekoľko možností. Výber závisí od toho, čo je vám dostupné fyzicky, finančne, prípadne toho, či máte šancu stretávať sa s dospelými nepočujúcimi osobami. a.) Kurz posunkového jazyka a kontaktného posunkovania ponúkajú viaceré organizácie. Ich prístup sa líši podľa toho, či učia prirodzený posunkový jazyk (jazyk s vlastnou gramatikou) alebo

Uvažujeme o posunkovaní

V prvom rade by sme chceli povedať, že gestá sú pre komunikáciu s dieťaťom výborný začiatok. Používanie gest a prirodzených „domácich“ posunkov je jednou z najprirodzenejších foriem komunikácie dieťaťa. Vlastne nielen deti, ale aj dospelí ľudia si prirodzene začnú pomáhať gestami a prirodzenými posunkami, keď sa v ich živote vyskytnú

Dôvody prečo posunkovať

Napriek tomu, že sme si vedomí, že cieľom veľkej väčšiny počujúcich rodičov je hovorená reč u dieťaťa, komunikácia ako taká by mala byť podľa nás (autoriek) na prvom mieste. Očakávať od malého dieťaťa s ťažkou poruchou sluchu, že bude prekonávať svoj sluchový hendikep, aby mohlo zmysluplne komunikovať s rodičom, nepokladáme za podporné. Je

Aktivity deti do 1 roka

  Máte doma niekoľko týždenné bábätko? Výborne, nastal čas si spolu čítať. Samozrejme, vaše bábätko vám zatiaľ nerozumie, vaša blízkosť je však nenahraditeľná. Rovnako, ako by ste nečakali so spievaním dieťaťu až dovtedy, kým dieťa neudrží tóninu, ani mu neponúkli loptu až v momente, keď ju vie hodiť do vedierka,

Kreslenie, základ budúceho písania aj tvorivosti.

Kreslenie, maľovanie, modelovanie, lepenie učí už malé deti s poruchou sluchu veľa o svete okolo nich. Počas toho ako deti spontánne tvoria: Rovnako ako pri čítaní, aj tu platia podobné pravidlá: 1. Dbajte na to, aby ste si každý deň našli aspoň krátku chvíľku na kreatívnu tvorbu s dieťaťom. Už maličké -

Rozprávanie príbehov.

Občas sa stáva, že obľúbené hračky, knižky, rozprávky v TV stratia svoje kúzlo a vaše dieťa príde s tým, že sa nudí. Je čas povedať „Čo takto, keby som ti povedal príbeh?“. Príbehy sú skvelé, pretože modelujú (ukazujú) deťom, ako správne skladať slová do viet, ukazujú deťom, že príbehy majú začiatok aj koniec