Všetky deti sú pri pôrode hodnotené na 10-bodovej škále, ktorá sa nazýva Apgar skóre. Sleduje sa ich dýchanie, pulz, svalové napätie, farba kože a reakcia na podráždenie sliznice nosa. U novorodencov sa sleduje Apgar skóre v 1., 5. a 10. minúte po pôrode. Čím vyššie skóre dieťa má, tým je zdravšie. Ak majú deti skóre v prvej minúte 0 – 4 body alebo v piatej minúte 0 – 6 bodov, riziko, že budú mať poruchu sluchu, sa zväčšuje.

Príčiny, ktoré zvyšujú riziko poruchy sluchu:

  • nedostatok kyslíka počas pôrodu alebo problémy s dýchaním, ktoré napríklad pre pľúcnu hypertenziu trvajú dlhšie ako 5 dní, zvyšujú riziko percepčnej poruchy sluchu (poškodenie kochley a/alebo sluchového nervu). Je to preto, lebo kochlea a nerv sú veľmi citlivé orgány a ich správne fungovanie je závislé od kyslíka a výživy. Práve preto sú vysoko rizikové predčasne narodené deti  s vážnym zlyhávaním dýchania, ktoré si vyžadovalo podporu zvonku (v prepúšťacej správe majú uvedenú skratku ECMO – extracorporeal membrane oxygenation). Keďže výskum ukazuje, že porucha sluchu sa u týchto detí môže začať objavovať až medzi druhým až štvrtým rokom života, je nevyhnutné ich sluch pravidelne sledovať.
  • Hyperbilirubinémia – zvýšená žltačka u rizikových novorodencov (bábätká ľahšie ako 1 500 g, ktoré majú bilirubín vyšší ako 14 mg/dL) môže spôsobiť poškodenie sluchu, tzv. sluchovú neuropatiu. Porucha sluchu sa u niektorých detí, ktorým sa následkom zvýšenej žltačky robila transfúzia krvi (ale aj bez nej), môže počas 1. roku života upraviť.
  • nezhoda (nekompatibilita) Rh faktora medzi mamou a dieťatkom môže vyústiť do silnej žltačky, pri ktorej je nutná transfúzia krvi. Riziko percepčnej poruchy sluchu je tu väčšie.
  • poranenie počas pôrodu (trauma) môže spôsobiť centrálnu poruchu sluchu. Takéto dieťa môže mať problémy porozumieť jednotlivým zvukom a slovám na úrovni mozgu, napriek tomu, že jeho sluchový aparát funguje správne.