O nás

Silvia Hovorková

Som mama 3 skvelých detí (Jakuba, Samuela a Filipa), zaneprázdnená manželka Petra, špeciálny a liečebný pedagóg, ktorý miluje les, more a hudbu. Som presvedčená, že raná intervencia môže zlepšiť kvalitu života rodín s deťmi s poruchou sluchu a tak sa za ňu snažím už roky bojovať. Bez môjho milovaného manžela Petra, človeka, ktorý po celé tie roky verí, že to čo robím má zmysel a preto ma neskutočne podporuje, by moja krásna, no občas Syzifovská práca nebola možná :-)

Myšlienka informačného systému Infosluch mi skrsla v hlave po prvý krát počas výmenného doktorandského pobytu v USA, ktorý umožnila Fulbrightova nadácia. Uvedomila som si, že vo svete existuje viacero strešných portálov, ktoré uľahčujú rodičom urobiť nielen prvé kroky v poznávaní poruchy sluchu, ale umožňujú im aj poznávať iných rodičov a ľudí, ktorí s poruchou sluchu vyrástli.

Po návrate z Gallaudetovej univerzity sme založili s manželom Peťom a priateľmi Lydkou a Kajom Kovaříkovými a Ankou a Petrom Orságovými OZ Infosluch a spustili prvú verziu portálu, ktorého cieľom bolo a ešte stále je :- ) vytvoriť „miesto“, kde sa rodičia detí s poruchou sluchu nájdu – kde načerpajú nielen informácie, ale aj podporu a povzbudenie.

Títo istí priatelia stoja pri mne aj po mnohých rokoch a stále mi dodávajú energiu pokračovať ďalej. S odstupom času si už nie som istá, ale myslím, že prvé články uzreli svetlo sveta v roku 2006. V tom čase ani jeden z nás netušil, na akú náročnú a dlhú cestu sme sa dali. (Aktuálne sa portál prerába po grafickej aj obsahovej stránke, tak sa tešíme na jeho nové spustenie.)

Naše OZ vzniklo v roku 2006 a prešlo niekoľkými fázami „prerodu“ – od online poradenstva a tvorby informačného systému www.infosluch.sk až po priamu činnosť – terénne špeciálno pedagogické poradenstvo v prostredí domova rodín 😊.

V 2006 sme najprv spustili bezplatné emailové poradenstvo, ktoré neskôr vyústilo do telefonického poradenstva rodinám s deťmi s poruchou sluchu. Po čase, keď sme si uvedomili ako veľmi systém raného poradenstva rodinám s deťmi s poruchou sluchu na Slovensku zlyháva, sme sa rozhodli, že sa ako OZ pustíme do terénnej poradenskej služby.

A tak sa stalo, že naše OZ Infosluch skoro 10 rokov dofinancovávalo terénnu ranú intervenciu, ktorú som robila v štátnej poradni. Po mojom odchode zo štátnej poradne som sa v roku 2021 zamestnala pod našim OZ a odvtedy sa pod jeho záštitou plne venujem rodinám s deťmi s poruchou sluchu od narodenia do 6 rokov – a to v online aj fyzickom priestore.

Na tejto ceste sa mi stala úžasnou a vernou pomocníčkou kolegyňa a jedinečná žena Martina Rzymanová z CŠPP Poprad. Bez nej, by nikdy nevznikli články na Infosluchu, knižky pre rodičov detí s poruchou sluchu, webináre pre rodičov a odborníkov a mnoho ďalších projektov, ktoré sme spolu urobili.

Naši sponzori

 

Keďže naše občianske združenie bolo (a ostalo) veľmi malé a všetky naše služby sú pre rodiny bezplatné, tak už roky fungujeme len z darov jednotlivcov a firiem, grantov a 2 percent z dane. Prvý, kto už mnoho rokov nazad zareagoval na našu výzvu bola spoločnosť Web1, ktorá bez váhania umožnila sponzoring webhostingu Infosluchu. Nasledovali jednotlivci, väčšinou z radu našich priateľov, priaznivcov, rodín s ktorými spolupracujeme, ktorí nám každý rok darovávajú 2% z dane.

Od roku 2011 sme získali finančnú podporu z Nadácie Pontisnadačného fondu Telekom, nadačného fondu Dell, nadačného fondu PSA Slovakia, grantového programu Srdce pre deti. Pomohli nám tiež z Nadácie Volkswagen Slovakia, Nadácie VÚB a ČSOB nadácie. Vďaka týmto nadáciám, ktoré podporili vznik aj update samotného portálu Infosluch, terénne poradenstvo v rodinách, nákup stimulačných pomôcok pre deti s poruchou sluchu, mobilnú aplikáciu Posunkuj HRAvo, prenosné skríningové a rečové audiometre pre lepšiu diagnostiku sluchu a nácvik detekcie zvuku, sme posunuli naše sny o Infosluchu a kvalitnejšej ranej intervencii pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu zase o kúsok ďalej.

Všetkým týmto nadáciám VEĽMI pekne ďakujeme.

Samozrejme, privítame akúkoľvek ďalšiu podporu, ktorá umožní rozvíjať projekt Infosluch. Ak nás chcete podporiť finančne, dar nám môžete zaslať na VÚB účet občianskeho združenia Infosluch – IBAN: SK35 0200 0000 0022 4682 8456.

Privítame však aj akýkoľvek iný druh podpory – odborný (písanie článkov), mediálny, programátorský a designerský, praktický (písanie príbehov, rád a skúseností, zbieranie údajov od iných organizácií…). Jednoducho, kreativite a ochote sa medze nekladú :- )

Technická spolupráca

Partnerom tohto projektu je spoločnosť Web1, ktorá poskytuje garantovaný webhosting, internetové poradenstvo, registráciu a parkovanie domén.

Na programovaní Infosluchu a rôznych doplnkoch web stránky nám pomáhali Viliam Segeďa, Oliver Vyhnánek a Radoslav Cebák :-)