Prínos komunity Nepočujúcich pre nepočujúce dieťa
Prínos komunity Nepočujúcich pre rodičov

Prínos komunity Nepočujúcich pre nepočujúce dieťa

Bez ohľadu na to, do akej miery sa vy – rodičia rozhodnete spolupodieľať na komunite Nepočujúcich, dospelé osoby aj rovesníci s poruchou sluchu môžu mať pozitívny vplyv na život vášho dieťaťa. Stretnúť ich môžete v školách pre deti so sluchovým postihnutím, kluboch Nepočujúcich, športových podujatiach Nepočujúcich alebo materských centrách, kde sa stretávajú aj nepočujúci rodičia.

  1. Nepočujúce deti potrebujú vedieť, že nie sú samy, že sú iní ľudia, ktorí majú podobné skúsenosti, že sú iné deti alebo dospelí, ktoré nosia „ušká“ alebo používajú posunky. Môžu tam nadobudnúť pocit spolupatričnosti a sebaocenenia.
  2. Ak sa vaše dieťa bude podieľať na akciách Nepočujúcich, prirodzene sa bude učiť posunkový jazyk od ľudí, ktorí ho vedia plynulo používať. Takúto možnosť len ťažko môže získať v počujúcej komunite.
  3. V komunite, kde sa pohybuje veľa ľudí s poruchou sluchu, je veľká šanca, že vaše dieťa stretne viacerých nepočujúcich, ktorí dosiahli úspech v rôznych oblastiach. Títo ľudia sa môžu pre vaše dieťa stať pozitívnym modelom pri prekonávaní mnohých prekážok.

Prínos komunity Nepočujúcich pre rodičov

Keď sa dozviete, že máte dieťa s poruchou sluchu, väčšinou vám túto informáciu povie lekár, ktorý je v danej oblasti vzdelaný a má informácie „z prvej ruky“ o diagnostike a liečbe. Asi by vás prekvapilo, keby vám tieto informácie dal fyzioterapeut alebo sociálny pracovník.

Paradoxne, napriek faktu, že počujúci odborníci majú často obmedzené a skreslené vedomosti o kultúre Nepočujúcich, používaní posunkového jazyka a zúčastňovaní sa aktivít, ktoré si Nepočujúci cenia, sú to často iba oni, s ktorými sa vy – rodičia detí s poruchou sluchu stretnete. Informácie o živote  Nepočujúcich tak získavate „z druhej ruky“, ak vôbec nejaké informácie dostanete.

Je to veľká škoda, pretože za veľmi krátky čas od uzavretia diagnostiky už nestačí riešiť poruchu sluchu iba z medicínskeho hľadiska. Je nutné zvažovať načúvací prístroj a kochleárny implantát, komunikáciu aj socializáciu, výchovu dieťaťa s poruchou sluchu. O niečo neskôr príde výber školy a iné témy, na ktoré môžu mať ľudia z komunity Nepočujúcich veľmi vyhranené názory, pretože sa ich bytostne dotýkajú.

Myslíme si, že je dôležité, aby ste vedeli, ako sa členovia Nepočujúcej komunity k jednotlivým dôležitým témam stavajú. Jednak preto, aby ste mali širšiu perspektívu a vedeli zvážiť všetky za a proti konkrétneho rozhodnutia, ale aj preto, aby ste mohli porozumieť reakciám Nepočujúcich, s ktorými sa vy alebo vaše dieťa v určitom období života určite stretnete.

Nemusíte s nimi súhlasiť, ale určite je dobre „rozmýšľať“ o niektorých témach aj z pohľadu tých, ktorí vedia, čo je to nepočuť a žiť vo svete, kde zvuky a hudba majú inú hodnotu ako v tom našom, počujúcom svete.

Nepočujúci ľudia vám môžu:

  1. pomôcť vnímať „odlišnosť“ vášho dieťaťa v pozitívnom svetle,
  2. ponúknuť nápady a stratégie, ako komunikovať a fungovať s dieťaťom tak, aby bolo čo najmenej frustrované a stresované,
  3. pomôcť porozumieť, aké zážitky majú nepočujúci ľudia v počujúcej spoločnosti. Šanca vypočuť si životné príbehy z prvej ruky vám môže napomôcť vyhnúť sa zbytočným chybám.
  4. byť povzbudením, že poruchou sluchu sa úspešný život nekončí.