Načúvacie prístroje sú zariadenia, ktoré zosilňujú zvuky reči a prostredia, čím uľahčujú počúvanie ľuďom, ktorí majú poruchu sluchu. V súčasnosti sú veľmi diskutovanou témou.

Je to dané tým, že v praxi vidíme, že nielen u detí s ťažkou poruchou sluchu, ale aj u detí so stredne ťažkou poruchou sluchu závisí úspech dieťaťa v rečovej a sluchovej výchove od výberu vhodného načúvacieho prístroja a zároveň od jeho presného nastavenia.

V tejto kapitole sa vám pokúsime zjednodušene priblížiť teóriu ohľadne načúvacích prístrojov, pokúsime sa bližšie opísať, čo by ste mali vidieť počas nastavovania načúvacieho prístroja u foniatra a vyjadríme sa k jednotlivým mýtom o načúvacích prístrojoch.

Podstatnou časťou tejto kapitoly budú zároveň praktické tipy, ako privykať dieťa na načúvacie prístroje, ako zabezpečiť, aby prístroje nepadali z ucha a ako sa správne starať o načúvacie prístroje.

Deti by mali začať nosiť načúvacie prístroje už v prvých mesiacoch života, hneď ako sa potvrdí porucha sluchu a stanoví sa prah sluchu. Každé dieťa je iné, a preto sa aj jeho vzťah k načúvacím prístrojom môže líšiť.

Niektoré deti akceptujú načúvacie prístroje hneď od prvého dňa, u iných sa navykanie nezaobíde bez strhávania, kričania alebo hádzania sa o zem. Vo všeobecnosti platí, že čím skôr dieťa prístroje dostane, tým skôr ich začne vnímať ako svoju prirodzenú súčasť.

Podľa našich skúseností si deti so správne vyhotovenými koncovkami a zároveň so správne nastavenými načúvacími prístrojmi k nim zvyčajne vytvoria dobrý vzťah.

Mnohé deti s ťažkou stratou sluchu, ktoré cez prístroje lepšie počujú, si časom začnú uvedomovať priepastný rozdiel medzi tým, keď majú prístroje zapnuté a vypnuté. Hneď po zobudení si ich začnú pýtať, pri spaní si ich nechcú dávať dole. Veľmi skoro (niektoré deti už pred druhým rokom veku) začnú hlásiť, že prístroj nefunguje (je vybitá batéria) tým, že si na uško ukazujú alebo podávajú prístroj rodičovi.

Záujem dieťaťa o načúvacie prístroje môže závisieť od niekoľkých faktorov – závažnosti straty sluchu, správneho nastavenia, vývinovej fázy, povahy dieťaťa a jeho schopnosti navykať si na neznáme veci.

Väčšina detí si však na načúvacie prístroje bez problémov zvykne, čo môže byť pre vás povzbudením. Poďme si teda trochu viac povedať o načúvacích prístrojoch, aby ste mohli čo najskôr s vaším dieťatkom úspešne začať spoločnú cestu do sveta zvukov.

Načúvacie prístroje podľa vzhľadu a umiestnenia

Tak ako sa technológie zlepšujú v počítačoch aj mobiloch, zlepšenie technológií umožňuje čoraz lepšiu kvalitu zvuku v čoraz menších prístrojoch. Zatiaľ čo pre dospelých sú dostupné načúvacie prístroje vo forme závesného prístroja alebo zvukovodového prístroja, deťom sa odporúčajú používať závesné prístroje.

Zvukovodový načúvací prístroj (obr. vľavo) – je celý uložený vo vonkajšom zvukovode. Vyrába sa individuálne, podľa odtlačku zvukovodu daného človeka. Zvyčajne nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov. Zmieňujeme sa o ňom preto, lebo je reálne, že ho počas toho, ako vaše dieťatko bude vyrastať, uvidíte u dospelých ľudí s poruchou sluchu alebo vo firmách, kde sa predávajú načúvacie prístroje.

Keďže je snaha prístroje čo najviac zmenšovať, začali sa vyrábať zvukovodové prístroje (ITE, ITC, CIC ), z ktorých sú niektoré v podstate neviditeľné. Vo zvukovode sú uložené tak hlboko, že majú silón s guľkou na konci, ktorý slúži na vyberanie a vkladanie prístroja do zvukovodu.

Na obrázku vľavo vidíte väčšiu verziu zvukovodových prístrojov, tzv. ITC (v ušnici) prístroj, ktorý je pri pohľade na ucho trochu nápadnejší, pretože je viditeľný v ušnici. Ak si skratky ITC, ITE, CIC dáte do internetového vyhľadávača, na jednotlivých obrázkoch uvidíte, ako sa prístroje postupne „strácajú“ vo zvukovode.

Pri výbere zo zvukovodových načúvacích prístrojoch je nutné si uvedomiť, že viaceré verzie nie sú vhodné pre ťažké straty sluchu, pretože sa do takýchto maličkých prístrojov ťažko vtesnáva výkonná elektronika, ktorá by umožnila veľké zosilnenie.

Závesný načúvací prístroj (obr. vpravo) – sa nosí zavesený za ušnicou a predpísať sa môže už niekoľkomesačným bábätkám a to aj tým, ktoré majú veľmi ťažkú stratu sluchu. Závesný hák a hadička z umelej hmoty ho spája s ušnou koncovkou, ktorá je vložená vo vonkajšom zvukovode.

Pri deťoch sa používajú iba závesné načúvacie prístroje. Prečo je to tak?

  • Ušná koncovka sa ľahko odpojí a vymení podľa toho, ako dieťa rastie. (Zvukovod malých detí je maličký a v prvých rokoch života rýchlo rastie. V prípade zvukovodového prístroja by sa musela meniť celá umelohmotná mušlička (obal, v ktorom je ukrytý načúvací prístroj), čo by bolo veľmi nákladné.)
  • Ušné koncovky sa môžu vyrobiť z mäkkých materiálov, ktoré sú bezpečnejšie a pohodlnejšie pre malé ušká. (Zvukovodové načúvacie prístroje sú vyrobené z tvrdého plastu, čo môže spôsobiť poškodenie zvukovodu dieťaťa, ak sa načúvací prístroj počas živej hry drobcov poškodí.)
  • Ušná koncovka sa ľahko čistí.
  • Závesný prístroj je vhodný od ľahkej až po veľmi ťažkú stratu sluchu.