vzniká vtedy, ak vonkajšie alebo stredné ucho nefunguje správne. Môže to byť dočasný alebo trvalý stav, pri ktorom zvuk, ktorý dorazí do vnútorného ucha, znie tichšie, ako by mal. Strata sluchu má tendenciu byť horšou na hlbokých frekvenciách.

1. Čo spôsobuje prevodovú poruchu sluchu?

 • Nevyvinutie vonkajšieho zvukovodu (atrézia), ktorú často sprevádza mikrócia (zmenšená ušnica, ktorá má aj zmenený tvar).
 • Veľmi úzky vonkajší zvukovod, v ktorom sa zbiera maz, ktorý vytvorí pevnú zátku (takýto kanál sa vyskytuje až u 40 – 50 % detí s Downovým syndrómom).
 • Prekážka vo vonkajšom zvukovode – ušný maz alebo cudzie teleso, ktoré si tam dieťa vopchalo. (Ušný maz však u počujúceho dieťaťa nespôsobí takú ťažkú stratu sluchu, ktorá by ovplyvnila vývin reči.)
 • Pretrhnutá blanka bubienka, pri ktorej sa porušila reťaz sluchových kostičiek.
 • Nesprávne vyvinuté sluchové kostičky, prípadne poškodenie kostičiek napr. zápalom a úrazom.
 • Infekčné zápaly stredného ucha, ktoré spôsobia, že sa vytvorí hnis v strednom uchu.
 • Dlhodobo neriešená tekutina v strednom uchu.
 • Nepriechodná alebo málo priechodná Eustachova trubica, ktorá spôsobí v stredouší trvalý podtlak.

2. Ako môže prevodová porucha sluchu ovplyvniť počutie nášho dieťaťa?

 • Dieťa počuje zvuky tichšie (akoby ste počúvali tiché rádio alebo si upchali uši prstami).
 • Dieťa počuje zvyčajne horšie hlboké zvuky, tiché zvuky a šepkanú reč.
 • Zväčša ide o ľahkú až strednú stratu sluchu do 40 dB. Na prvý pohľad sa zdá, že 40 dB nie je veľa, napriek tomu dieťaťu môže uniknúť 25 – 40 % rečového signálu.
 • Ak ste blízko, dieťa vás počuje v domácom (tichom) prostredí väčšinou dobre. Pri väčšej vzdialenosti mu však môžu unikať úlomky toho, čo bolo povedané. Problémy môžu nastať pri slovách, na ktoré nedávame pri hovorení dôraz, spoluhláskach a posledných hláskach v slovách.
 • Počutie a porozumenie dieťaťa sa môže výrazne zhoršiť počas pobytu na hlučnej ulici, v školskej triede alebo počas chvíľ, keď sa dieťa nachádza ďaleko od hovoriaceho.
 • Ak už má vaše dieťa percepčnú poruchu sluchu, jeho počutie sa ešte zhorší pri zápale stredného ucha alebo veľkej nádche, čo sa pri maličkých deťoch deje pomerne často. V tomto prípade pôjde o dočasnú zmiešanú poruchu sluchu, pretože sa k percepčnej poruche sluchu pridruží aj prevodová.

3. Dá sa prevodová porucha sluchu vyliečiť?

Vo väčšine prípadov áno. Medicína umožňuje chirurgicky riešiť problémy s kostičkami, vyliečiť zápal stredného ucha, vložiť ventilačné trubičky na odstránenie tekutiny a odstrániť zväčšenú a chronicky infikovanú nosohltanovú mandľu.

Ak sa prevodová porucha nedá v danom momente vyliečiť alebo chirurgicky napraviť, dieťa dostane načúvacie prístroje alebo vo vybraných prípadoch kostný vibrátor (kostný implantát), aby sa jeho vývin reči nezačal oneskorovať a mohlo sa čo najskôr začať so sluchovou výchovou.