Z ktorých častí pozostáva kochleárny implantát?
  • Najprv sú zvuky prostredia a zvuky reči sú zachytené mikrofónom, ktorý je umiestnený na vonkajšej časti kochleárneho implantátu.
  • Odtiaľ sa informácia posiela do zvukového procesora, ktorý prijatý zvuk digitalizuje a ďalej spracováva na kódy.
  • Zo zvukového procesora je kódovaný signál odoslaný do cievky s magnetom a odtiaľ sa cez kožu pomocou elektromagnetických vĺn vysiela do vnútorného prijímača.
  • Prijímač mení kódované signály na elektrické impulzy a vysiela ich k elektródam tak, aby stimulovali sluchový nerv. Elektrický signál, ktorý vznikol spracovaním zvukov s nižšou frekvenciou, sa vysiela do elektród pri vrchole slimáka (kochley), kým signál, ktorý vznikol spracovaním zvukov s vyššou frekvenciou, sa vysiela do elektród uložených na začiatku slimáka (podobne ako by to bolo v zdravom uchu).
  • Elektródy vysielajú malé elektrické náboje, ktoré stimulujú sluchový nerv, ktorý je spojený s kochleou. Tým, že sa stimuluje sluchový nerv priamo, kochleárny implantát vlastne obchádza poškodené časti kochley, ktoré sú zodpovedné za poruchu sluchu.
  • Sluchový nerv následne nesie elektrické signály do mozgu a ten ich rozoznáva signály ako sluchové vnemy. Tento proces prebieha tak rýchlo, že dieťa, ktoré vníma zvuky prostredia a reč cez kochleárny implantát, nevníma žiadne nežiadúce oneskorenie.

Proces prenosu zvuku vidíme aj na nasledujúcom videu v angličtine.

Z ktorých častí pozostáva kochleárny implantát?

V súčasnosti všetky modely implantátu (bez ohľadu na výrobcu) pozostávajú z vnútornej a vonkajšej časti.

Vnútorná časť 

sa skladá z:

  • prijímacej cievky (stimulátora), ktorá je chirurgicky uložená pod kožu za uchom do jamky skalnej kosti.
  •  jemného zväzku elektród (počet je rozdielny pri jednotlivých druhoch implantátov), ktorý sa vsúva do slimáka vnútorného ucha.
vnútorná časť kochleárneho implantátu. Copyright f. Cochlear
Vonkajšia časť 

pozostáva zo zvukového procesora, na ktorom je mikrofónvysielacia cievka.

vonkajšia časť kochleárneho implantátu – Sonnet 2 Medel

Zvukový (rečový) procesor sa zvyčajne nosí za uchom alebo priamo na hlave. Pozostáva z kontrolného panelu s mikrofónom, kontrolkami citlivosti a hlasitosti, zdroja (miesto pre akumulátor alebo baterky a cievku s káblikom. Zvukový procesor obsahuje špeciálny program, ktorý nastavuje technik niekoľko týždňov po operácii individuálne pre každé dieťa.

Úlohou mikrofónu je zachytávať zvuky. 

Úlohou vysielacej cievky je prenášať informácie o zvukoch zo zvukového procesora do vnútorného prijímača. Pri závesných implantátoch je cievka spojená s procesorom rôzne dlhým káblikom, pri kompaktoch je cievka súčasťou tela procesoru.

Výrobcovia kochleárnych implantátov majú snahu postupne zmenšovať a stenšovať rečové procesory, aby bolo ich nosenie čo najviac pohodlné.

Na Slovensku sa toho času implantujú 2 značky – Cochlear (Austrália) a Medel (Rakúsko). Obe značky majú závesnú aj kompaktnú verziu.

Nucleus N7 – Cochlear
Sonnet 2 – Medel

Kompaktné kochleárne implantáty sú také, kde vonkajšiu časť tvorí len jeden kus, ktorý obsahuje batériu, rečový procesor aj cievku s magnetom. Na obrázkoch vidíme Rondo od Medelu vľavo a Kanso od Cochlearu vpravo.

Rondo – Medel
Kanso – Cochlear