Ako už názov naznačuje, deti s takouto poruchou sluchu počujú horšie iba na jedno ucho, pričom porucha sluchu na pravom uchu zvykne spôsobovať vážnejšie problémy ako porucha sluchu na  ľavom uchu. Veľkosť poruchy sluchu na poškodenom uchu sa líši – môže ísť o miernu poruchu sluchu až úplnú hluchotu.

Modrou farbou zobrazený zdravý sluch na ľavom uchu a
červenou farbou je zobrazená porucha sluchu na pravom uchu.
 • Jednostranná porucha sluchu si vyžaduje pravidelnú kontrolu, keďže sa môže stať, že sa porucha sluchu na postihnutom uchu zhorší, prípadne sa objaví aj na počujúcom uchu.

1. Čo spôsobuje jednostrannú poruchu sluchu?

 • infekčné choroby u dieťaťa, prípadne ich liečba ototoxickými liekmi (napr. meningitída alebo mumps),
 • chronické zápaly ucha,
 • genetika,
 • infekcie mamy počas tehotenstva (hlavne CMV) alebo komplikácie počas pôrodu.

2. Ako môže jednostranná porucha sluchu ovplyvniť počutie nášho dieťaťa?

Dieťa s jednostrannou poruchou sluchu rozumie reči v tichom prostredí dobre, pretože sa spolieha na zdravé ucho.

Ťažkosti sa môžu začať vyskytovať, ak:

 • je dieťa v hlučnom prostredí – napríklad, keď hovorí viac ľudí naraz, vrčí elektrika, hrá TV alebo hudba na pozadí. Čím väčšiu stratu sluchu dieťa na uchu má, tým sa jeho porozumenie reči zhoršuje.
 • má dieťa určiť, odkiaľ zvuk prichádza (určiť, kde je jeho zdroj).
 • má dieťa udržať pozornosť a sledovať inštrukcie v hlučnej triede. Dve uši pomáhajú potláčať šum a zamerať sa na reč a zároveň vybrať si, či sa dieťa zameria na hovoriaceho, ktorý je blízko alebo ďaleko.
 • je dieťa v inej miestnosti alebo ďaleko od hovoriaceho. Dieťa počuje, že niekto hovorí, ale z diaľky nevie porozumieť, čo daný človek hovorí. Keď počúvame dvoma ušami, zvuk sa zdá byť hlasitejší (pozri obojstranné počutie).

3. Ako môže jednostranná porucha sluchu ovplyvniť správanie nášho dieťaťa?

Nasledujúce príznaky sa môžu, ale nemusia vyskytnúť u vášho dieťaťa. Deti s jednostrannou poruchou sluchu môžu byť v porovnaní s počujúcimi deťmi nadmieru unavené zo zvýšeného úsilia pri počúvaní, ľahšie vyrušiteľné, menej všímavé (akoby nedávali pozor), nespokojné a frustrované, závislé od pomoci a menej sebavedomé v kolektíve iných detí, keďže častejšie prepočujú a nesprávne odpovedajú na otázky. Ich reakcie pri úlohách spojených s počúvaním môžu byť pomalšie, ak sa majú sústrediť na viacero úloh naraz – napríklad počúvanie a zároveň zapisovanie poznámok do zošita. Tieto nápaditosti v správaní sú zvyčajne viditeľné viac ako zjavné problémy spojené s nedostatkom počutia.

4. Ako môžeme pomôcť nášmu dieťaťu?

Napriek tomu, že sa na Slovensku pri jednostrannej poruche sluchu načúvací prístroj nedáva, pretože medzi lekármi prevláda názor, že k dobrému porozumeniu reči stačí jedno ucho, zahraničné výskumy, ktoré publikovalo napríklad Centers for disease control and prevention , ukazujú, že u detí s jednostrannou poruchou sluchu sa vyskytujú ťažkosti s učením až 10-krát častejšie ako u počujúcich detí.

Je síce pravda, že tieto deti môžu výborne počuť v tichom prostredí domova a ich reč sa preto krásne rozvinie, s nástupom do škôlky a školy, kde je prostredie hlučné a počúvanie náročné, je riziko zlyhania väčšie. Je to preto, lebo rozoznávanie reči v hluku a rýchle nájdenie smeru, odkiaľ hovoriaci hovorí, sú zručnosti, ktoré deti v hlučnej triede často potrebujú, avšak deťom s jednostrannou poruchou sluchu môžu spôsobovať vážnejšie ťažkosti.

Ak je to teda možné, zvážte spolu s foniatrom používanie načúvacieho prístroja. Ak nie je rozdiel počutia medzi zdravým a chorým uchom veľmi veľký, odporúča sa, aby dieťa nosilo načúvací prístroj, aby sa mu umožnilo vnímať zvuky obojstranne a predišlo sa zbytočnému zlyhaniu v škole.  (pozn. U dospelých ľudí sa niekedy odporúča načúvací prístroj Cross, kde sa zvuk z jednej strany prenesie do zdravého ucha. U detí sa takýto prístroj používa zriedkavo a aj to len v tichom prostredí.)

Navštívte Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, kde vám aj škole poradia, ako s dieťaťom komunikovať a upraviť podmienky okolo neho tak, aby malo čo najväčšiu šancu uspieť. Tieto deti majú pri úprave prostredia a použití vhodných technológií veľkú šancu na úspech, a preto aspoň niektoré z nich uvádzame na nasledujúcich riadkoch.

Tipy pre domáce prostredie:
 • Ak má vaše dieťa príznaky infekcie ucha, neodkladajte návštevu lekára. Zápal stredného ucha môže spôsobiť zhoršenie sluchu na „poškodenom“ aj zdravom uchu. Ak dôjde k zhoršeniu na zdravom uchu, môže to mať vážny vplyv na vnímanie reči, keďže sa dieťa môže spoliehať iba na jedno (zdravé) ucho.
 • Uistite sa, že má dieťa čisté uško tým, že ho pravidelne necháte skontrolovať ORL lekárovi (nečistite ho doma vatovými tyčinkami, lebo môžete zatlačiť maz k bubienku). Nadmerný ušný maz môže zhoršiť počutie zdravého uška.
 • Vytvorte si doma prostredie, ktoré je priaznivé k počúvaniu. Znížte množstvo hluku a ozveny tak, že použijete koberce a záclony, zatvoríte dvere a okná, nahradíte bzučiace žiarivky. Hlučné prístroje ako napr. práčka alebo umývačka riadu púšťajte, keď dieťa spí alebo nie je doma.
 • Ak na dieťa hovoríte, kŕmite ho alebo sedí v aute, vždy si sadnite zo strany, kde je zdravé uško.
 • Ak na dieťa hovoríte počas obeda alebo sa s ním učíte, ubezpečte sa, že nebeží na pozadí rádio alebo televízor. Hluk na pozadí sťažuje pri jednostrannej poruche sluchu počúvanie.
 • Ak hovoríte na dieťa z vedľajšej izby, opakovane si overte, či vám rozumie. Je možné, že nebude dobre rozumieť, čo mu hovoríte.
 • Učte dieťa, aby bolo mimoriadne pozorné na ulici, pretože pri jednostrannej poruche sluchu môže mať problém určiť, odkiaľ zvuky prichádzajú. Naučte ho, aby sa dobre poobzeralo predtým, ako prekračuje cestu. Niektorým rodičom sa osvedčilo pripevniť dieťaťu na bicykel spiatočné zrkadielka.
Tipy pre školské prostredie

Tu je niekoľko jednoduchých nápadov, ktoré môžete spolu s učiteľmi zrealizovať v škôlke (škole), aby ste vášmu dieťaťu uľahčili vnímanie reči:

 • Uistite sa, že učiteľ vie o jednostrannej poruche sluchu u vášho dieťaťa. Vysvetlite mu, že ho dieťa v hlučnej triede, na školskom ihrisku alebo na prechádzke po ulici nemusí počuť, a preto neuposlúchne príkaz.
 • Požiadajte Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, aby urobilo v škôlke (škole) prednášku o tom, ako upraviť miestnosť a vzdelávanie tak, aby malo dieťa čo najlepšie podmienky na vnímanie reči.
 • Uistite sa,  že dieťa sedí na takom mieste, odkiaľ počuje najlepšie. Nemalo by sedieť od učiteľa na viac ako 2 metre. Blízkosť umožňuje dieťaťu lepšie počuť aj odzerať, ak sa hluk v triede zvýši. Požiadajte učiteľa, aby sa uistil, že zdravé ucho dieťaťa je nasmerované k nemu.
 • Zdravé ucho by malo byť nasmerované na učiteľa nielen vtedy, keď učiteľ prednáša spredu, ale aj vtedy, ak sedí s deťmi v kruhu.
 • Posaďte dieťa čo najďalej od zdroja hluku (chodba, hlučná ulica). Ak je to nevyhnutné, aby sedelo bližšie, otočte ho k hluku horším uchom.
 • Nenechajte dieťa sedieť blízko ventilátorov, ohrievačov vzduchu, hučiaceho počítača alebo dataprojektora – tieto tiché zvuky môžu vyrušovať vaše dieťa aj napriek tomu, že ľuďom so zdravým sluchom sa rušivé vôbec nezdajú.
 • Požiadajte školu, aby vymenila hučiace žiarivky za iné, tiché osvetlenie.
 • Používajte načúvacie prístroje a (alebo) FM systém, pretože pomáha deťom vnímať reč v hlučnom prostredí, akým je napríklad trieda alebo reštaurácia. Dieťa môže naraz používať FM systém na zdravom uchu aj na uchu, kde má načúvací prístroj. Ak vaše dieťa používa FM systém, uistite sa, že učiteľ nielen vie, čo s ním má robiť, ale má aj náhradné batérie od vás vždy poruke.
 • Požiadajte učiteľa, aby vždy skontroloval, či vaše dieťa porozumelo pokynom.
 • Poproste učiteľa, aby zvážil, aké aktivity ponúkne deťom, keď ich rozdelí do skupiniek. Veľmi náročné na pozornosť a počúvanie sú prípady, keď v tej istej triede jedna časť detí sleduje napríklad rozprávku v televízore alebo počúva hudbu z rádia a druhá časť detí sleduje výklad učiteľa.
 • Na nohy stoličiek a stolov dajte tenisové loptičky alebo plstené nálepky, aby ste zamedzili vŕzganiu.
 • Zaveste do triedy záclony, položte na zem koberec, rozvešajte po stene korkové nástenky tak, aby sa zlepšila akustika miestnosti a zvuk sa prestal tak intenzívne odrážať.