Podporte nás

Pomôžte nám rozšíriť ranú intervenciu medzi viaceré rodiny s deťmi s poruchou sluchu nasledujúcimi spôsobmi:

1. Zaslaním finančného daru na VÚB účet
IBAN: SK35 0200 0000 0022 4682 8456
SWIFT: SUBASKBX
Kód VÚB banky: 0200

2. Darovaním 2% z Vašich daní
Názov: Infosluch
Adresa: Beňadická 13, 851 06 Bratislava
IČO: 30800145
DIČ: 202 233 5150
Právna forma žiadateľa: občianske združenie

3. Darovaním prostredníctvom Benevity.org – medzinárodnej organizácie, ktorá umožňuje korporátne darovanie. Mnoho väčších organizácií a spoločností, ktoré sú aj na Slovensku, umožňuje svojmu zamestnancovi darovať financie vybranej neziskovej organizácii, pričom zamestnávateľ dar svojho zamestnanca znásobí. Možno o tom neviete a pre jednu z nich pracujete, opýtajte sa pre istotu svojho zamestnávateľa, pomohli by ste nám dvojnásobne.😊
Názov nášho projektu: Early intervention for families with deaf infants and children – https://causes.benevity.org/projects/467353

4. Priložením ruky k dobrým veciam 😊
Pomáhame organizovať rôzne akcie a podporné skupiny, kde sa zíde veľa rúk a dobrých nápadov. Vtedy sa s prosbou o pomoc obraciame na našich dobrovoľníkov. Zároveň hľadáme rôznych programátorov a tvorivých ľudí, ktorí by nám chceli pomôcť s webom a fundraisingom. Máte iné talenty? Sem s nimi. Tvorivým nápadom sa medze u nás nekladú. Ak by ste chceli priložiť ruku k dielu, napíšte nám na infosluch@yahoo.com, budeme sa na Vás tešiť ;-)

Aké projekty a služby podporíte svojim finančným darom?

OZ Infosluch je malé občianske združenie, ktoré od r. 2006 poskytuje bezplatné poradenstvo rodinám s deťmi s poruchou sluchu. Robíme to preto, lebo vidíme, že raná intervencia vie zlepšiť kvalitu života rodín s deťmi s poruchou sluchu a s adekvátnou špeciálno pedagogickou podporou, môžu z detí s poruchou sluchu vyrásť úspešní a šťastní ľudia, ktorí sa neboja výziev, ľudia, ktorí sa neboja zapojiť do počujúcej aj nepočujúcej komunity.

Keďže štát dlhodobo zlyháva pri zabezpečení ranej starostlivosti týmto rodinám a rodiny majú vysoké mesačné náklady na ďalších odborníkov, snažíme sa aspoň nasledujúcimi projektmi pomôcť rodinám z rôznych kútov Slovenska vyplniť čiastočne chýbajúcu medzeru v starostlivosti o ne.

Raná intervencia v domácom prostredí – Dochádzame do rodín hlavne na západnom aj južnom Slovensku. V roku 2023 to boli rodiny v v Bojniciach, Borinke, Bratislave, Novej Dubnici, Dudinciach, Dunajskej Strede, Hlohovci, Hronovciach, Hornej Súči, Ivanke pri Dunaji, Kvetoslavove, Lukáčovciach, Malackách, Maduniciach, Piešťanoch, Prievidzi, Rohovciach, Rovinke, Seliciach, Stupave, Solčanoch, Šali, Šamoríne, Topoľčanoch, Trnave, Vinosadoch a Záhorskej Bystrici. Celkovo sme ponúkli rodinám 105 poradenských stretnutí v domácom prostredí a najazdili viac ako 13 000 kilometrov  Sme presvedčení, že terénna raná intervencia má pre rodinu mnoho výhod – napr. šetrí rodičom financie, čas a stres spojený s dochádzaním s malým dieťaťom do vzdialenej ambulancie vlakom alebo autobusom. Keďže sú bábätká s poruchou sluchu, ale aj deti s viacnásobným postihnutím v domácom prostredí pokojnejšie a spontánnejšie, vieme doma urobiť kvalitnejšiu diagnostiku a zároveň pomôcť rodičom prirodzene stimulovať ich vývin počas každodenných činností.

Podpora pre materské školy – poskytujeme pomoc materským školám pri adaptácii dieťaťa s poruchou sluchu v kolektíve počujúcich detí. Chodíme robiť pozorovanie do MŠ a dávame učiteľom konkrétne odporúčania ako zlepšiť integráciu dieťaťa s poruchou sluchu. V roku 2023 sme spolupracovali s materskými škôlkami v Bratislave, Dunajskej Strede, Novej Dubnici a Ivanke pri Dunaji. Zároveň sme počas roku 2023 poradensky viedli cez zoom pani učiteľku z väčšej diaľky, ktorá mala v MŠ dieťa s poruchou sluchu. Pomáhali sme pri tranzícii z domáceho prostredia do školského prostredia, snažili sa zlepšiť podmienky pre socializáciu detí s poruchou sluchu a nastaviť funkčnú komunikáciu medzi rodinami a MŠ.

Podpora v nemocniciach – v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave pomáhame nastavovať načúvacie prístroje, kostné vibrátory a kochleárne implantáty. Rodinám, ktoré na nastavenie prichádzajú, poskytujeme bezplatnú špeciálno pedagogickú a emocionálnu podporu. V roku 2023 to bolo dokopy 230 stretnutí.

Muzikoterapia – pomáhame organizovať malé muzikoterapeutické skupiny pre deti s poruchou sluchu a deti s viacnásobným postihnutím, ktoré nielen stimulujú sluchové vnímanie, ale zároveň podporujú vzťah medzi rodičmi a ich deťmi.

Vzdelávame odborníkov – každý rok vzdelávame našich dobrovoľníkov so špeciálno pedagogickým vzdelaním v ranej intervencii, aby dokázali lepšie poskytovať poradenstvo po rôznych kútoch Slovenska. Vrámci multidisciplinárnej spolupráce sme v roku 2023 chodili do rodín s odborníkmi z centier, ktoré ponúkajú služby včasnej intervencie v sociálnej oblasti – Bratislavy, Trnavy a Nitry – dovzdelávali sme ich o špecifikách poradenskej a intervenčnej práce s rodinami s deťmi s poruchou sluchu a zároveň sa od nich veľa naučili späť.

Zapožičiavame rodičom na niekoľko mesiacov vhodné stimulačné hračky a knihy.

Online a telefonické poradenstvo – ponúkame krátkodobé telefonické a online poradenstvo rodinám, ktoré sú z väčšej diaľky a vo svojom okolí nemajú špeciálneho pedagóga, ktorý by sa cielene venoval poruche sluchu. V roku 2023 sme s rodinami aj odborníkmi pretelefonovali viac ako 100 hodín. Rozhovory sa týkali vyšetrení sluchu, používania načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov, komunikácie s dieťaťom, výchovných problémov, ťažkostí s MŠ, kde má byť dieťa integrované, príspevkov z UPSVARu, ktoré rodina môže získať, spolupráce s odborníkmi atď. Rozhovory prebiehali s rodičmi aj odborníkmi, ktorí s dieťaťom s poruchou sluchu pracujú.

Knihy pre rodičov detí s poruchou sluchu – s podporou Nadácie Pontis sme vytvorili 2 rozsiahle knihy pre rodičov detí s poruchou sluchu s názvom Máme dieťa s poruchou sluchu I a II. Knihy si môžu rodičia zdarma stiahnuť na www.infosluch.sk . V roku 2023 sme spolu s PaedDr. Martinou Rzymanovou napísala vďaka podpore VUDPaPu príručku pre učiteľov materských škôl a odborných zamestnancov Centier poradenstva s názvom „Dieťa s poruchou sluchu v materskej škole“ – https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2024/01/prirucka-dieta-s-poruchou-sluchu.pdf

Komplexný portál o poruche sluchu – vďaka populárno náučným článkom, ktoré píšeme na www.infosluch.sk vzdelávame rodiny aj širšiu verejnosť o rôznych aspektoch poruchy sluchu, vyšetreniach sluchu, kompenzačných pomôckach, posunkovom jazyku, kultúre Nepočujúcich a mnohom ďalšom. Aktuálne portál prerábame a vytvárame databázu hier a cvičení, ktoré budú vo forme videí. Aktivity budú bezplatne dostupné pre rodiny, aby mohli podporiť vývin svojich detí a to j vtedy, ak nemajú v ich meste dostupného odborníka pre poruchu sluchu.

Online kurz základnej komunikácie s posunkami – pomáhame rodičom komunikovať so svojim deťmi pomocou hovorenej reči doplnenej o posunky. Našou snahou je uľahčiť počujúcemu rodičovi komunikáciu s jeho nepočujúcim bábätkom už v prvom roku života, aby sa nezanedbal jazykový vývin a myslenie dieťatka. V roku 2023 sme odučili 39 kurzov komunikácie s posunkami (1,5 – 2 hodinové) pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu a rodiny s nehovoriacimi deťmi, ktoré okrem zlepšovania komunikácie slúžili aj ako podporná skupina pre rodiny.

Mobilná aplikácie na učenie sa posunkov – vytvárame mobilné aplikácie pre rodičov na učenie sa posunkov, ktoré im umožnia precvičovať si základnú posunkovú zásobu bez ohľadu na to, kde sú. Aplikácia Posunkuj HRAvo je t.č. bezplatne dostupná pre Android aj v IOS verzii. V roku 2023 sme natočili ďalších 2000 posunkov.

Webináre pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu aj odborníkov – Webináre sú tlmočené do posunkového jazyka, aby boli dostupné aj rodičom alebo odborníkom s poruchou sluchu z celého Slovenska. Uverejnené sú na YouTube kanáli OZ Infosluch.

Podporné skupiny pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu – spoločne s ďalšími občianskymi združeniami organizujeme komunitné akcie rodín a podporné skupiny pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu na západnom a južnom Slovensku. Cieľom týchto skupín je zdieľanie skúseností a vzájomná podpora rodín.

….a mnoho ďalšieho 😊

Veríme, že všetky naše vyššie uvedené služby by mali byť aj naďalej poskytované bezplatne, aby aj rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť financovať odborníkov z vlastných zdrojov, mali prístup k adekvátnym službám. Takýchto rodín stretávame čoraz viac.

Na to, aby naša služba mohla pokračovať, potrebujeme Vás.

Ďakujeme preto, že zvažujete podporiť naše občianske združenie. Vďaka Vám budeme môcť zlepšiť kvalitu života ďalších rodín s deťmi s poruchou sluchu po celom Slovensku, ktoré sú aktuálne bez potrebnej pomoci.

Podporiť našu prácu môžete finančným darom na účet OZ Infosluch

Banka: VÚB
Kód banky: 0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK35 0200 0000 0022 4682 8456

Kto nám môže darovať
2% z dane

Rozhodnite, že 2% z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, budú venované poradenstvu rodinám s deťmi s poruchou sluchu a lepšej informovanosti verejnosti o poruchách sluchu. Vás to nebude nič stáť, pre nás to bude veľká pomoc. Ďakujeme Vám.

2% z dane môže darovať každá fyzická a právnická osoba zo svojich daní za rok 2023 (zamestnanec, živnostník a firma). Výška 2% z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,00 € a môžete ju poukázať len jednej neziskovej organizácií. Výška 1% (2%) z dane právnickej osoby je minimálne 8,00 € pre jedného prijímateľa a môže sa poukázať jednému alebo viacerým prijímateľom.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Údaje potrebné pre venovanie 2% z dane Infosluchu

Názov: Infosluch
Adresa: Beňadická 13, 851 06 Bratislava
IČO: 30800145
Právna forma žiadateľa: občianske združenie

Postup ako nám darovať
2 % z vašej dane

  • Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnancov), za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ: Títo daňovníci doručia do 30. apríla 2024 na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska 2 tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (na požiadanie vystaví mzdové oddelenie zamestnávateľa) a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane” (zamestnanec vyplní sám na základe údajov z formuláru “Potvrdenie o zaplatení dane”). POZOR od roku 2021 sú nové tlačivá, daňová správa nebude iné akceptovať, stiahnuť si ich môžete predvyplnené tu – Vyhlasenie Infosluch za 2023 a Potvrdenie Infosluch za 2023.
  • IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava a správny spôsob zaokrúhľovania sumy nájdete tu
  • Živnostníci (fyzické osoby ktoré si podávajú daňové priznanie samy) a právnické osoby vypĺňajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v svojom daňovom priznaní a odovzdávajú ho na príslušný daňový úrad zvyčajne do 31. marca 2024.

Presný postup ako poukázať 2% za rok 2023 nájdete aj tu: