Ako sa starať o načúvacie prístroje
Ako sa starať o batérie
Kontrola funkcie načúvacieho prístroja
Najčastejšie príčiny, prečo prístroj prestane správne fungovať

Zvukovod dieťaťa je celý deň (s výnimkou spánku) utesnený koncovkou. Teplo a pot tvorí priaznivé podmienky na množenie baktérií vo vnútri koncoviek, ale aj na obale prístroja, ktorý sa dotýka tela dieťaťa. Na to, aby ste predchádzali zbytočným zápalom zvukovodu a zároveň predišli poruchám načúvacieho prístroja, je dôležité sa oň každodenne starať.

Ako sa starať o načúvacie prístroje

Načúvacie prístroje, ktoré sa pravidelne nesušia, môžu mať technické poruchy a skrátenú životnosť – to platí aj pri načúvacích prístrojoch, ktoré sú zvonku vodoodolné. Mnohí rodičia sa pýtajú, ako prístroje ošetrovať.

Ponúkame vám preto nasledujúci postup. Pamätajte však, že postup sa  môže líšiť pri niektorých načúvacích prístrojoch. Overte si ho preto s návodom, ktorý ste dostali k načúvacím prístrojom.

Uvidíte, že si postupne vytvoríte taký model starostlivosti o načúvacie prístroje, ktorý budete schopní dodržať a nebude vás príliš zaťažovať. Rodičia sa zvyknú starať o načúvacie prístroje dieťaťa večer, keď majú viac času a nie sú v strese, aby sa dostali rýchlo do práce alebo škôlky.

 • Pravidelne očistite načúvací prístroj jemnou a suchou handričkou – odstráňte všetku špinu, prach, ušný maz. Niektoré firmy odporúčajú použiť špeciálne vlhčené utierky.
 • Ak je večer, vyberte batériu a odložte ju do krabičky alebo na iné miesto tak, aby sa k nej dieťa nevedelo dostať.
 • Nikdy neumývajte načúvací prístroj vodou, čistiacimi roztokmi ani inými tekutinami (umývať sa môže iba ušná koncovka a hadička).
 • V noci vložte hadičku s koncovkou a telo načúvacieho prístroja oddelene do špeciálnej elektrickej sušičky. Niektoré elektrické sušiče načúvacie prístroje vysušia a zároveň ich vďaka UV žiareniu zbavia baktérií. Je to dobrá prevencia, keďže premnožené baktérie môžu v uškách spôsobiť svrbenie alebo zápal. Na trhu je viacero sušičiek, porovnajte si pred kúpou ceny vo viacerých obchodoch alebo firmách.
 • Do sušičiek sa vkladajú rozložené načúvacie prístroje bez batérie (pozri obrázok).
 • Ak nepoužívate susičku, prístroje odložte do nádobky, do ktorej sa vkladajú špeciálne odvlhčovacie tabletky. Odvlčovacia tableta musí ležať v nádobke tak, aby ste videli na „papierik“. Do nádobky vložte sitko a doň položte rozložené načúvacie prístroje bez batérie. Nádobku potom dobre uzavrite. Aj po tom, čo ráno prístroje a koncovky z nádobky vyberiete, nádobku dobre uzavrite, inak by sa tableta veľmi rýchlo znehodnotila tým, že by nasala vlhkosť zo vzduchu v izbe. Odvlhčovacia tableta vydrží pri správnom používaní cca 2 až 3 mesiace. Vymeniť by ste ju mali vtedy, keď stratí svoju farbu (je svetložltá až biela).
 • Rada rodičov: Bodky na načúvačikoch nám pomáhajú po čistení napasovať správnu koncovku na správny prístroj – Páčilo sa nám, keď sme na inom dieťati videli načúvacie prístroje, ktoré boli na spodku označené malými bodkami. Bodky tam malo preto, aby si prístroje rodičia omylom pri sušení a čistení nezamenili. (Keď totiž od prístroja odpojíte koncovku, ľahko sa prístroje zamenia). Ľavý prístroj mali označený modrou bodkou a pravý červenou bodkou. Až neskôr sme prišli na to, že to boli rovnaké farby, akou sú značené uši na audiograme našej Radky, ktorý sme dostali v nemocnici. Rovnaké bodky sme si urobili permanentnými fixkami aj my na našich načuváčikoch :-).

Na čo ďalšie dávať pozor, keď sa staráte o načúvacie prístroje:

 • Z času na čas kontrolujte filtre na mikrofónoch. Mali by mať farbu ako pri poslednej výmene. Ak sú tmavšie, fľakaté či špinavé, neprepúšťajú toľko zvuku, ako by mali, a preto je nutné ich vymeniť (poraďte sa vo firme, ktorá vám prístroj vydala, či je nutné filtre vymeniť).
 • V čase, keď načúvacie prístroje nepoužívate, nechajte priestor na batériu otvorený, aby sa prístroje vetrali a mohli vyschnúť.
 • Prístroj si nechajte profesionálne vyčistiť vo firme, ktorá vám ho vydala, najmenej raz za 12 mesiacov.
 • Vždy sa riaďte pokynmi, ktoré ste dostali pri preberaní prístroja. Ku každému načúvaciemu prístroju by ste pri jeho preberaní mali dostať písomné pokyny, ako sa starať o načúvací prístroj. Ak ich nemáte, požiadajte o ne vo firme alebo si ich stiahnite z webu.

Ako sa starať o batérie

 • Pri kúpe batérií si vždy skontrolujte dátum spotreby uvedený na prednej strane obalu.
 • Batérie uchovávajte v originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhýbajte sa pri batériách extrémnym teplotám. Nenechávajte preto odložené náhradné batérie v aute, na slnku alebo v chladničke, ako sa to robievalo kedysi pri staršom type batérií.

 • Uchovávajte batérie v pôvodnom obale alebo špeciálnom obale na batérie (na internete nájdete veľa druhov v hodnote okolo 1 – 2 eur). Ak máte batérie odložené v škatuľke od načúvacieho prístroja, snažte sa, aby sa navzájom nedotýkali, pretože ich aj to môže vybiť.

 • Nenechávajte batérie pohodené spolu s inými kovovými predmetmi (kľúče, mince) napríklad v taške. Kov totiž môže spôsobiť skrat batérie a jej následné vybitie.

 • Na batérii, ktorá bola dlho odložená, môže ostať po odstránení prúžku lepidlo, ktoré môže zablokovať vetracie otvory batérie a spôsobiť tak prerušovanú funkciu prístroja.

 • Pokiaľ bola batéria vystavená vibráciám alebo úderom, mohol sa dostať pod nálepku a do batérie vzduch. Batéria sa tak sama vyprázdnila a nie je viac funkčná.

 • Ak bol načúvací prístroj vystavený vlhkému prostrediu kúpeľne, môžu sa v ňom vyzrážať kvapôčky vody, ktoré skrátia životnosť batérie. Kvapôčky môžu zároveň upchať dierky v batérii a tá potom prestane fungovať. Ak bolo dieťa dlhšiu dobu vo vlhkom prostredí, skúste obe batérie vybrať, pretrieť ich suchou utierkou a vložiť späť.

 • Ak chcete, aby batérie fungovali čo najdlhšie, otvorte dvierka, kde je uložená batéria, vždy, keď dieťa nenosí načúvacie prístroje. Zníži to spotrebu batérie a zároveň to umožní prístroju odvetrávať vlhkosť.
 • Rada rodičov: Existujú detské súpravy na starostlivosť o načúvacie prístroje – Vo firme sa dajú zakúpiť súpravy na čistenie prístroja. Nám sa však páčili aj súpravy, ktoré sú určené vyslovene deťom. Deti sa cítia byť dôležité, že sa môžu samy starať o prístroje. Keď sme cez mail komunikovali s rodičmi zo zahraničia, spomínali, že v ich súpravach na načúvacie prístroje alebo kochleár boli aj špeciálne knižky, kde sú informácie o poruche sluchu napísané detským spôsobom, maľovanky o prístrojoch,  nálepky alebo hračky. Priala by som si, aby aj v našich firmách niečo také vyrobili a rozdávali automaticky deťom. Možno sa to dá objednať zo zahraničia.

Kontrola funkcie načúvacieho prístroja

Bábätká nedokážu rozoznať, či zvuk, ktorý počujú, znie tak, ako by správne mal. Preto leží zodpovednosť na vás rodičoch, aby ste pravidelne kontrolovali, či načúvacie prístroje fungujú správne. Najlepšie je kontrolovať prístroje večer, keď máte viac času (samozrejme, nemusí to byť každý večer). Trvá to iba chvíľu, ale výsledok je dôležitý – dieťa nenosí nefunkčný alebo pokazený prístroj dlhší čas bez toho, aby ste na to prišli. Na kontrolu sa vám zíde stetoclip (stethoset) a tester batérií. Ak budete pravidelne kontrolovať prístroj svojho dieťaťa, časom sa naučíte rozoznávať aj malé zmeny v kvalite jeho zvuku.

Pri kontrole prístrojov u bábätka odporúčame nasledujúci postup:

 • Prezrite si načúvací prístroj – hľadajte škrabance, prasklinky, skontrolujte uvoľnené časti na načúvacom prístroji aj koncovke. Skontrolujte pripojenie FM systému, ak ho máte.
 • Vložte batériu do testera na batérie. Sila batérie by mala ostať po 10 sekúnd na dobrej úrovni.
 • Vložte dobrú batériu do načúvacieho prístroja.
 • Nasaďte si stetoskop (stetoclip) a pripojte ho k načúvaciemu prístroju. (Stetoskop na kontrolu načúvacieho prístroja je hadička, ktorá má na jednej strane univerzálnu koncovku do ucha a na druhej strane násadu, ktorú priložíte na ušnú koncovku dieťaťa (na našom obrázku sa vloží modrá časť do vášho zvukovodu a červená časť sa nasadí na ušnú koncovku alebo hák načúvacieho prístroja).
 • Občas môžete vidieť aj obojstrannú verziu stetoskopu, ktorá sa podobá na lekársky stetoskop – spodný obrázok. Stetoskop umožňuje rodičom kontrolovať kvalitu a silu zvuku, ktorý produkuje načúvací prístroj. Ak má vaše dieťa silný načúvací prístroj, používajte stetoskop s tlmičom, aby vám silný zvuk pri pravidelnom používaní neničil sluch.
 • Plynulo viackrát zopakujte napríklad slabiku „pa“. Postupujte od šepotu po výrazne vyslovenú slabiku a späť. Zvuk by sa mal plynulo v načúvacom prístroji zosilniť a zoslabiť. Všímajte si, či nie je zvuk prerušovaný, keď meníte hlasitosť hlasu. Sledujte, či kvalita vášho hlasu, ktorý počujete v stetoskope, nie je skreslená alebo deformovaná. Ak počujete zmenu oproti tomu, keď ste si prístroje priniesli po pravidelnej kontrole z firmy, spojte sa s vyškoleným akustikom, od ktorého ste prístroj zakúpili, aby ho po technickej stránke skontroloval.
 • Opakujte vybranú slabiku a jemne pritom poťukajte po koncovke, hadičke a obale prístroja. Nemali by ste cez stetoskop počuť prerušovaný zvuk, praskanie alebo iné rušivé zvuky. Ak počujete, spojte sa s akustikom.
 • Skúste Lingov test 6 zvukov – Vyslovte tieto zvuky „óóóó, áááá, íííí, šššš, ssss, mmmm“ niekoľkokrát za sebou. Tieto zvuky by mali otestovať prístroj na základných frekvenciách, v ktorých sa pohybuje naša reč. Pri žiadnom zo zvukov by ste nemali počuť skomolený, prerušovaný alebo neostrý zvuk. Ak ho počujete, ozvite sa akustikovi.

V prípade, že kontrolujete prístroj staršieho dieťaťa (od 2 rokov), odporúča sa, aby ste z času na čas skúsili nasledujúci postup:

 1. Posaďte dieťa tak, aby sa na vás dívalo zo vzdialenosti asi 1 metra. Dieťa ma prístroj nasadený a zapnutý.
 2. Zakryte si tvár kruhom s látkou alebo hustým sitkom (nemal by to byť kúsok papiera, aby sa od neho neodrážal zvuk).
 3. Postupne hovorte nasledujúcich 6 Lingových zvukov – „óóóó, áááá, íííí, šššš, ssss, mmmm“ (tieto zvuky reprezentujú rozdielne frekvencie reči, pozri druhú knihu kapitolu Sluchová výchova). Uistite sa, že nestojíte pri dieťati blízko, aby necítilo váš výdychový prúd.
 4. Požiadajte dieťa, aby zdvihlo ruku alebo hodilo kocku do škatuľky, keď započuje zvuk. Ak sa už dieťa naučilo rozoznávať kartičky s Lingovými zvukmi, môže ich zdvíhať alebo k nim prikladať prislúchajúce hračky. Staršie dieťa zvuky po vás zopakuje.

Zapíšte si, ktoré Lingove zvuky dieťa pravidelne počuje zo vzdialenosti 1 metra, 2 metrov alebo 3 metrov pri funkčnom načúvacom prístroji s dobrou batériou. (Nie všetky deti sú schopné vnímať všetkých 6 Lingových zvukov). Z času na čas skontrolujte, či je dieťa schopné zachytiť všetky Lingové zvuky z rovnakej vzdialenosti. Prečo je to jednoduché cvičenie dobré?

 • Ak dieťa prestane počuť hlásku, na ktorú predtým reagovalo, detailne si prezrite jeho načúvacie prístroje (pozri postup hore). Ak zistíte, že načúvacie prístroje fungujú dobre, ale dieťa napriek tomu nezareaguje na zvuky, ktoré predtým počulo, môže to nasvedčovať tomu, že sa vášmu dieťaťu dočasne zhoršil sluch (napríklad pre nádchu alebo tekutinu v strednom uchu). Ak dieťa dlhodobo nereaguje na zvuky, ktoré predtým počulo, uistite sa, že sa jeho porucha sluchu trvalo nezhoršuje. Môže mať progresívnu (zhoršujúcu) poruchu sluchu (pozri kapitolu Progresívna porucha sluchu).

Najčastejšie príčiny, prečo prístroj prestane správne fungovať

1. VLHKOSŤ – opakujúca sa vlhkosť v načúvacom prístroji môže spôsobiť jeho vnútorné zhrdzavenie (koróziu). Ponúkame vám niekoľko nápadov, ako tomu predísť.

 • Zakúpte si elektronickú sušičku načúvacieho prístroja alebo odvlhčovacie tablety, ktoré cez noc odstránia vlhkosť z načúvacieho prístroja aj koncovky. Hovorili sme o nich vyššie.
 • Nedovoľte dieťaťu, aby nosilo načúvacie prístroje do sprchy, pri kúpaní alebo do sauny. V žiadnom prípade neponárajte načúvacie prístroje do vody ani iných tekutín. To, že majú niektoré detské prístroje zvonku ochrannú vodoodpudivú vrstvu, neznamená, že vydržia ponáranie do vody.
 • Ak sa hadičky dieťaťa často rosia, pomôcť vám môže zakúpenie tzv. „dry tube“ hadičiek, ktoré sú vybavené špeciálnou vrstvou, ktorá pomáha predchádzať oroseniu hadičiek.
 • Ak sa dieťa výrazne potí alebo sa pohybuje vo veľmi vlhkom prostredí, môže mu pomôcť malý, špeciálne upravený plastický alebo látkový obal, ktorý obalí načúvací prístroj a ochráni ho tak od vlhkosti – v zahraničí sa používa napr. Ear Gear, Super Seals alebo Hearing Aid Sweat Band.

Ear Gear“ je špeciálny obal, ktorý sa navlečie na načúvací prístroj, kochleárny alebo kostný implantát, čím zabráni, aby do prístroja vnikal prach, špina alebo vlhkosť. Obal sa zároveň môže pripnúť na oblečenie dieťaťa šnúrkou a štipcom, čím zabraňuje náhodnej strate načúvacích prístrojov. Obal je špeciálne vytvorený tak, že neznižuje množstvo ani kvalitu zvuku, ktorý prístroj prijíma. Dá sa použiť aj vtedy, ak má dieťa k načúvaciemu prístroju pripojený FM prijímač. Predáva sa v rôznych veľkostiach, farbách aj vzoroch. Ear gear sa môže umývať. Viacerí rodičia, s ktorými sa poznáme, si ho pochvaľujú. Dostupný je napr. na www.gearforears.com

 „Sweat Band“ je obal podobný ponožke, ktorý sa prevlečie cez závesný načúvací prístroj alebo procesor kochleárneho implantátu. Obal je vyrobený zo špeciálneho materiálu, ktorý je vodoodpudivý. Obal neznižuje množstvo zvuku, ktorý zachytávajú mikrofóny prístroja. Počas toho, ako je obal na načúvací prístroj nasadený, sa s ovládacími prvkami na prístroji môže manipulovať. Vyrábajú ho vo viacerých veľkostiach a farbách. Je možné ho niekoľkokrát oprať. Dostupný je napr. na www.hearingaidsweatband.com

„Super Seals“ je obal, ktorý vyrobili rodičia nepočujúceho dieťaťa, ktoré malo problém s potením a dažďom. Je to latexovo-gumená ponožka, ktorá sa dá nasadiť na načúvací prístroj so špeciálnym nástrojom (nástroj je priložený v súprave). Počas toho, ako je obal nasadený na prístroji, sa s kontrolkami prístroja nedá manipulovať. Produkt je dostupný v rôznych veľkostiach aj farbách.

 • Rada rodičov: Dovolenka pri mori s načúvačikmi Vždy hľadám riešenie, ktoré Filipa neobmedzí v žiadnej činnosti. Keď sme boli pri mori, Filip nosil tenkú bavlnenú šatku uviazanú na piráta, ktorá ho chránila nielen pred slnkom, ale chránila aj jeho načúvačiky pred ošpliechaním. Samozrejme, že toto sa dá využiť iba pri maličkých, ktorí nemajú tendenciu vbehnúť do vody a ponoriť sa.  Ale takí drobci do 2 3 rokov sa jednak neponárajú a jednak ich máme stále poruke.

2. TEPLOTA

 • Nevystavujte načúvací prístroj extrémnym teplotám.
 • Odložte načúvací prístroj pri fénovaní vlasov.
 • Nenechávajte ho v aute alebo na priamom slnečnom svetle v blízkosti okien.
 • Nevysúšajte načúvací prístroj v rúre, na sporáku alebo na radiátoroch.

3. KORÓZIA

 • Používajte iba prípravky, ktoré vám odporučí foniater alebo vyškolený akustik. Bežné čistiace prostriedky môžu poškodiť obal načúvacieho prístroja.
 • U starších detí zabráňte styku načúvacieho prístroja s lakom na vlasy, opaľovacím krémom, repelentom a pod.