Rodičia sa často pýtajú na jednotlivé vyšetrenia sluchu, ktoré ich dieťatko už absolvovalo, alebo vyšetrenia, ktoré ich v blízkej budúcnosti ešte len čakajú. V tejto kapitole sa preto dozviete o objektívnych aj subjektívnych vyšetreniach sluchu, ich pozitívach aj rizikách.

Kombináciou viacerých vyšetrení sluchu dokáže lekár určiť:

  • či má dieťa poruchu sluchu,
  • aký druh poruchy sluchu má dieťa (prevodová, percepčná alebo mix oboch),
  • aká veľká je jeho strata sluchu na jednotlivých frekvenciách,
  • aká veľká je jeho strata sluchu na jednotlivých frekvenciách,
  • či je porucha sluchu na oboch ušiach, alebo len na jednom uchu (unilaterálna).

Vyšetrenia sluchu môžeme rozdeliť na:

  1. Skríningové vyšetrenia (OAE)
  2. Vyšetrenia stavu a funkcie stredného ucha (otoskopické vyšetrenie, tympanometrické vyšetrenie, meranie strmienkového/stapediálneho reflexu)
  3. Objektívne vyšetrenia sluchu (AABR, BERA/ABR, ASSR)
  4. Subjektívne vyšetrenia sluchu (behaviorálna audiometria, VRA/audiometria so zrakovým posilnením, audiometria hrou, prahová tónová audiometria, rečová/slovná audiometria, hodnotenie sluchových schopností u malých detí
  5. Vyšetrenia sluchu a reči počas preventívnych prehliadok u pediatra