Hra

Milí rodičia,

v tejto databáze nájdete videa, ktoré boli v posledných 10 rokoch natočené „na kolene“ odborníkmi alebo rodičmi a zobrazujú rôzne hry a cvičenia. Videá boli pôvodne točené pre internú potrebu rodičov a odborníkov, nie za účelom demonštrácie pre iných rodičov, ako presne sa má daná aktivita hrať/cvičiť/komentovať.

Rodičia ich dovolili uverejniť, pretože si spoločne uvedomujeme, že čoraz väčšie množstvo z Vás nemá prístup k surdopédovi (špeciálnemu pedagógovi pre deti s poruchou sluchu) a preto Vám nemá dočasne, kto poradiť, ako podporiť vývin vášho dieťatka od jeho raného veku. Naša databáza aktivít Vás má inšpirovať, nikdy nenahradí pomoc odborníka (surdopéda, logopéda, fyzioterapeuta…) a preto hľadajte odborníka ďalej.

Ďakujeme veľmi VŠETKÝM ochotným rodičom, ktorí videá uvoľnili a dovolili, aby boli na našej stránke zobrazené. Z úcty k nim a ich deťom pamätajte, že videá sú našim majetkom, je na nich copyright a preto sa NESMÚ z webu teraz, ani v budúcnosti sťahovať, kopírovať, nahrávať…

Hry môžete vyhľadávať podľa oblasti vývinu a veku, zakliknúť môžete aj obe kategórie naraz – vek aj vývinovú oblasť.

POZOR – sluchová a rečová oblasť je daná sluchovým vekom dieťaťa, čiže vekom, ktorý je daný tým, koľko mesiacov (rokov) nosí vaše dieťa dobre nastavené načúvacie prístroje, kochleárne implantáty alebo kostné vibrátory. Ak vaše 4 ročné ťažko nedoslýchavé dieťa nosí kompenzačnú pomôcku iba 2 roky, tak je jeho sluchový vek cca 2 roky a preto vyhľadávajte sluchové a rečové aktivity vhodné pre 2 ročné deti. Postupujte podľa jeho sluchového a nie fyzického veku. Ak vaše dieťa s prehľadom zvláda aktivity vhodné pre jeho sluchový vek, vyberte aktivity, ktoré sú o trochu ťažšie a takto postupujte ďalej.

Na videách vidíte deti s poruchou sluchu s rôznou úrovňou myslenia, sluchových, jazykových aj motorických schopností. Uvidíte deti, ktoré majú iba poruchu sluchu rôzneho stupňa (od ľahkej po veľmi ťažkú), deti, ktoré majú k poruche sluchu pridruženú narušenú komunikačnú schopnosť nezávislú od poruchy sluchu, ale aj deti s viacnásobným postihnutím. Nájdete tu aktivity, kde sa hra/cvičenie „podarí“, ale aj také, kde dieťa úlohu nevie spraviť alebo dokončiť. Chceli sme Vám ukázať realitu, nie ideálny scenár. Zároveň tu nájdete aj zaujímavé aktivity s počujúcimi deťmi, ktoré sme našli na webe.

Vaše dieťa s iným dieťaťom neporovnávajte. Ak vidíte aktivitu, kde dieťa s poruchou sluchu v určitom veku „lepšie“ rozpráva ako to vaše (má čistejšiu reč alebo väčšiu slovnú zásobu), dlhšiu pozornosť, lepšiu obratnosť…., nenechajte sa odradiť. Deti s poruchou sluchu sú veľmi rozdielne, niektoré „rozkvitnú“ skôr, iné neskôr, dôležité je nevzdávať sa a hľadať odborníkov, ktorí by Vám mohli s oneskoreným vývinom u vášho dieťaťa pomôcť. Aktivity berte ako inšpirácie, čo môžete v danom veku s dieťaťom robiť. Ak vaše dieťa nezvláda aktivity primerané jeho fyzickému veku, začnite s aktivitami, ktoré sú primerané nižšiemu veku a postupujte ďalej, tak ako to vývin vášho dieťaťa dovolí.

Ak máte vlastné video so zaujímavou aktivitou a chcete, aby bolo uverejnené, pošlite nám ho na email hrysluchacikovia@gmail.com, radi sa na neho pozrieme.

free shipping on all copie de montres de marque.discount paireyewear.ru brings you for less a piece of prominence the swiss brand is basking in for the last century and a half!https://www.omega.to/ forum is considered the first of all alternative for high-end customers.luxury www.vapes-pen.com is ideal and stylish.superiority inside design and also technology is a great base regarding vapes for sale in usa.swiss https://www.franckmuller.to/ gentle as well as the construction with the discussion regarding unusual, showcasing the particular movements with the three-dimensional construction.how to spot a luxywigs.com.we are confident enough to say that our dearhow.to are made of finest materials and we can ensure ours.

Označte vek a vývinovú oblasť

    Vek
  • Vývinová oblasť