Rodina s dieťaťom s poruchou sluchu

Home » Rané poradenstvo » Rodina s dieťaťom s poruchou sluchu

Rodičia

Veľa sa toho v odborných publikáciách aj magazínoch popísalo o tom, ako sa zvyšuje rozvodovosť na Slovensku. Mnohé rodiny zažívajú krízové situácie – stratu zamestnania, choroby, úvery. Rodiny, ktoré zápasíte okrem „bežných“ trápení ešte aj so starostlivosťou o dieťa s poruchou sluchu alebo dieťa s viacnásobným postihnutím, ste často ešte pod väčším tlakom, pretože

Rodina s dieťaťom s poruchou sluchu

Túto kapitolu sme napísali, pretože si myslíme, že tak ako je pre informovaného rodiča dôležité vedieť o prístrojoch, vyšetreniach a komunikácii, je pre neho zároveň dôležité vedieť, že porucha sluchu alebo viacnásobné postihnutie dieťaťa prináša do rodín nové výzvy nielen pre rodičov, ale aj súrodencov a starých rodičov. Skôr ako