Milí priatelia,

dostali sme sa do fázy, kedy vám s radosťou predstavujeme nový slovník posunkového jazyka (viaceré jeho muchy musíme ešte postupne vychytať :- ).

Slovník posunkov aj prstová abeceda boli vytvorené v spolupráci so Spoločnosťou pre pomoc nepočujúcim a Atlprenes, ktorí nám umožnili použiť posunky z ich DvD a OZ Myslím, ktorí nám dodali jednotlivé prstové znaky. Finančne projekt podporila Nadácia VÚB a ČSOB nadácia. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Na pravej stránke obrazovky nájdete v súčasnosti linky na:

  1. jednotlivé písmená prstovej abecedy, ktoré si môžete precvičiť aj v kvíze
  2. slovník posunkov v ktorom môžete vyhľadávať podľa písmen aj kategórií
  3. detský slovník, kde by sme radi postupne uverejnili slovnú zásobu s ktorou môžete začať pri komunikácii s malými deťmi
  4. frázy (vety) v kontaktnom posunkovaní (posunkovanej slovenčine), ktoré sa väčšinou požíva pri vzájomnej komunikácii medzi počujúcou a nepočujúcou komunitou. Sú to štandardné posunky posunkované v slovoslede slovenského jazyka.
  5. kvíz, kde si môžete otestovať svoje novonadobudnuté vedomosti z prstovej abecedy, posunkov aj fráz.

Tých, ktorí ste nenašli slová alebo frázy, ktoré pokladáte za dôležité, chceme uistiť, že slovník aj frázy sa budú neustále doplňovať. Tipy a postrehy nám môžete posielať na infosluch@yahoo.com. Vaša spätná väzba nám pomôže slovník posunkového jazyka postupne zlepšovať.

PRAJEME DOBRÚ PAMÄŤ A NEÚNAVNÉ PRSTY  :- )

OZ Infosluch