Existuje veľa skreslených predstáv a zmätku, ktoré sa týkajú komunikačných metód u nepočujúcich detí. Výber metódy sa stáva ešte zložitejším, ak má dieťa kochleárny implantát. Pri výbere metódy u detí s implantátom sa zväčša vyberá taká metóda, ktorá najlepšie podporí učenie sa jazyku a používanie hovorenej Slovenčiny. Zatiaľ čo rozvoj hovoreného jazyka je cieľom pre všetky deti s implantátom, cesta k dosiahnutiu stavu, keď dieťa plne používa hovorený jazyk na komunikáciu aj učenie, môže viesť cez rôzne komunikačné prístupy a závisí od dieťaťa k dieťaťu. Každé dieťa a rodina je unikátna, preto by mal výber komunikačnej metódy zohľadňovať rozdielne očakávania, ktoré máte.

Pri výbere metódy by ste nemali zabúdať, že:

  • neexistuje jeden komunikačný prístup, ktorý by bol vhodný pre všetky deti s kochleárnym implantátom
  • jazyk a komunikácia nie sú to isté ako reč
  • schopnosť hovoriť/počuť by sa nemala zamieňať s inteligenciou, kvalitou života a celoživotným úspechom
  • je dobré zvážiť spôsob komunikácie, ktorý ste používali s dieťaťom pred implantáciou
  • metóda, ktorú si zvolíte by nemala dieťa frustrovať
  • výber metódy pre malé deti, ktoré získajú kochleárny implantát PRED osvojením jazyka by mal byť iný, ako výber metódy pre staršie deti s rozvinutejším jazykom
  • spôsob komunikácie sa môže s postupom času meniť podľa toho, ako deti napredujú po implantácii

V nasledujúcich sekcii nájdete skrátený opis rozdielnych komunikačných prístupov. Samostatnú kapitolu sme venovali používaniu posunkového jazyka u dieťaťa s kochleárnym implantátom.

Komunikačné prístupy

Posunkový jazyk a implantát