Po potvrdení diagnózy prechádzajú rodičia rôznymi emóciami. Skúsme si prejsť jednotlivé emócie spolu, možno získate lepšiu predstavu, prečo sa vo vás deje to, čo sa deje. Pri každej emócii uvádzame voľné vyjadrenia rodičov, s ktorými sme pracovali v poradni, na podporných skupinách, alebo výroky rodičov, ktoré sme našli zapísané v knižkách a na internete. Mená detí alebo rodičov sú zmenené.

Šok
Popretie
Úzkosť a strach
Vina
Hnev
Depresia