Téma komunikácie je v pedagogike sluchovo postihnutých veľmi citlivá a diskutovaná.  Nekonečné diskusie o najvhodnejšej komunikácii rozdelili na dlhé roky nielen odborníkov, ale následne aj mnohé rodiny s deťmi s poruchou sluchu na dva rozdielne tábory. Vďakabohu, toto obdobie sa pre mnohých už skončilo a mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že dobrá komunikačná metóda je tá, ktorá funguje pre dané dieťa a rodinu, čiže akákoľvek, pri ktorej dieťa napreduje.

 

Chceli by sme hneď na začiatku tejto kapitoly uviesť, že na rozdiel od iných kapitol, kde sme sa snažili byť neutrálne, v tejto kapitole sme sa rozhodli byť osobné a vystúpiť z neutrality. Všetky tri autorky máme skúsenosť s posunkovým jazykom a nepočujúcimi ľuďmi. Jedna je počujúcou dcérou nepočujúcich rodičov, druhá vnučkou nepočujúcich starých rodičov a tretia mala možnosť stráviť rok na Gallaudetovej univerzite (univerzite, kde je primárnym jazykom výučby posunkový jazyk). Úroveň nášho posunkovania je veľmi rozdielna, od tlmočníčky po jednoduchú komunikáciu s deťmi. Všetky tri však máme vzťah k posunkom rovnaký – pozitívny. Cieľom tejto kapitoly nie je presvedčiť vás za každú cenu, aby ste s deťmi posunkovali. Rešpektujeme, že rodič má právo na výber komunikačnej metódy, a rovnako to hovoríme aj rodičom, s ktorými pracujeme. Nemáme záujem otvárať odbornú polemiku. Naším zámerom je podeliť sa o naše myšlienky, skúsenosti a vedomosti, keďže vieme, že viacerí ste nikdy nestretli odborníka, ktorý by posunky odporúčal. Zároveň však z poradne vieme, že nie je nič lepšie, ako stretnúť iného rodiča dieťaťa s poruchou sluchu, ktorý si podobnú skúsenosť zažil na vlastnej koži. Rozhodli sme sa preto požiadať o názor na posunky aj rodičov detí s poruchou sluchu, ktorí rôzne dlhý čas s ich deťmi posunkovali. Ich vyjadrenia sú zobrazené kurzívou. Dúfame, že táto kapitola vám pomôže pri zvažovaní, či môže byť posunkovanie vo vašom prípade zmysluplné a nápomocné.

 

Viac sa dozviete tu:

Ako to bolo na začiatku a je teraz

Dôvody, prečo rodičom odporúčame posunkovanie s deťmi s poruchou sluchu

Časté otázky rodičov predtým, ako začnú posunkovať

Časté otázky rodičov po tom, čo sa rozhodli posunkovať