Väčšina z nás má v živote aktivity, ktoré nám dodávajú istotu, že deň napreduje tak, ako má. Či už je to posedenie pri vychádzajúcom slnku, ranná káva po príchode do práce, spoločná večera s manželom alebo večerná prechádzka pred spaním, istota, že sa tieto príjemné veci zopakujú, nám uľahčuje deň. Podobne je to aj s bábätkami, aj tie potrebujú istotu, že svet je predvídateľný a dobré veci sa opakujú.

 

Keď sa rodín pýtame, aby opísali ich typický deň alebo týždeň, často odpovedajú, že nemajú rutiny, že každý deň je iný. Mnohé si totiž myslia, že rutina znamená presne a pravidelne sa opakujúci rozvrh. Nemusí to byť tak. Rutiny sú rôzne a každá rodina ich má nastavené inak. Niektoré sa opakujú každý deň v presne vymedzený čas – dieťa chodí napr. spať o 19.00 h a tesne pred spaním si s ním čítame alebo mu spievame. Iné sa opakujú niekoľkokrát za deň – dojčenie, prebaľovanie alebo umývanie, pričom čas nemusí byť presne ten istý. Sú také, ktoré sa opakujú dvakrát za týždeň, celá rodina vrátane bábätka ide v utorok a vo štvrtok plávať, alebo sa opakujú iba raz za týždeň –  v sobotu chodíme všetci navštíviť starú mamu, obedujeme v meste alebo ideme do divadla.

 

Rutiny pokladáme za skvelú, prirodzenú a štruktúrovanú príležitosť na hru a učenie. Upozorňujeme na ne rodičov preto, lebo si často neuvedomujú, že každodenné aktivity ako kŕmenie, obliekanie, spanie, umývanie alebo cestovanie autom ponúkajú deťom množstvo príležitostí na opakované učenie sa slovám, sociálnym zručnostiam, precvičovanie sebaobsluhy, myslenia, jemnej a hrubej motoriky. Tieto pravidelné aktivity výrazne ovplyvňujú  vývin detí, pretože tvoria väčšinu jeho dňa. Sme presvedčené, že pre dieťa aj pre vás je mimoriadne dôležité, aby ste si čo najviac zachovali rytmus „bežnej“ rodiny, aby ste mali radosť zo života a nepreťažili seba ani dieťa. Ak sa začnete dívať na aktivity spojené s vaším dieťatkom takýmito očami, pochopíte, že zvládnuť starostlivosť o dieťatko s poruchou sluchu sa dá aj v prirodzenom prostredí, popri jeho počujúcich súrodencoch.

 

Čo sa ďalej dozviete:

Čo sa dieťa počas rutín učí?

Aké máme ako rodina rutiny?

Ako to vyzerá, keď sa novým zručnostiam učíte počas rutín?