Výskumy ukazujú, že jednou zo základných podmienok rozvoja reči a sluchu u detí s ťažkou stratou sluchu je pravidelné nosenie načúvacieho prístroja. Keďže pre väčšinu rodičov je načúvací prístroj novým zariadením od ktorého nevedia čo očakávať, ponúkame Vám súhrn teoretických aj praktických informácií.

V tejto stati nájdete nasledujúce informácie:
Druhy načúvacích prístrojov
Rozdelenie načúvacích prístrojov podľa spracovania zvuku
Časti závesného načúvacieho prístroja
Ako funguje závesný načúvací prístroj
Špeciálne funkcie načúvacích prístrojov
Nastavenie načúvacieho prístroja u malého dieťaťa
Mýty a fakty o načúvacích prístrojoch
Starostlivosť o načúvací prístroj
Najčastejšie príčiny poruchy načúvacieho prístroja
Praktické tipy
Vplyv používania načúvacieho prístroja na počutie a vývin reči
Firmy predávajúce načúvacie prístroje a kochleárne implantáty v SR