vzniká vtedy, keď dôjde k poškodeniu vrámci vnútorného ucha. Problém je najčastejšie s kochleou (slimákom) alebo sluchovým nervom.

Čo spôsobuje percepčnú poruchu sluchu?sibalka
  • infekcie, ktoré vznikli pred narodením dieťaťa (prenatálne)
  • nedostatok kyslíka počas pôrodu
  • vedľajšie účinky niektorých liekov
  • vysoké horúčky
  • genetické faktory
Ako ovplyvní percepčná porucha sluchu počutie dieťaťa?
  • porucha sluchu je trvalá a môže sa zhoršovať
  • dieťa počuje zvuk tichšie
  • dieťa počuje zvuk nejasne (akoby rozladené rádio), môže mať problém rozlišovať jednotlivé zvuky a preto je pre neho náročné porozumieť, čo ľudia hovoria.
Dá sa percepčná porucha sluchu vyliečiť?

Nie. Percepčná porucha sluchu je zväčša permanentná (trvalá), pretože kochlea alebo sluchový nerv sú poškodené, prípadne nikdy nenarástli správne. Vášmu dieťaťu však môže pomôcť pri rozvoji reči a jazyka načúvací prístroj alebo kochleárny implantát.