ako už napovedá názov, problém je v prevodovej časti sluchového analyzátoru (vonkajšom alebo strednom uchu), čo spôsobuje, že sa zvuk neprevádza správne do vnútorného ucha.

Čo zapríčiňuje prevodovú poruchu sluchu?
  • zápaly ucha, ktoré spôsobia, že sa vytvorí tekutina alebo hnis v strednom uchu
  • pretrhnutá blanka bubienka
  • prekážka vo vonkajšom zvukovode (ušný maz, cudzie teleso, nádor…..)
  • prerušenie reťaze sluchových kostičiek (zápalom, úrazom…..)

Dole vidíte obrázky normálnej blanky ušného bubienka, stredného ucha s tekutinou a roztrhnutie blanky bubienka.

clip1.jpg clip2.jpg clip3.jpg

Normálna blanka bubienka

Tekutina v strednom uchu

Roztrhnutie blanky bubienka

Michael Hawke, M.D., Diseases of the Ear, publikované v Manticore Communications
Ako ovplyvní prevodová porucha sluchu počutie dieťaťa?
  • dieťa počuje zvuk tichšie ako v skutočnosti je
  • má zhoršené počutie hlbokých tónov
  • zvuk sa zdá byť tichší a preto dieťa môže mať problém počuť tichšie tóny
Dá sa prevodová porucha sluchu vyliečiť?

Áno. Tento druh poruchy sa väčšinou dá vyliečiť a to vyliečením zápalu ucha pomocou liekov alebo chirurgicky.