Ako sme sa už zmenili v kapitole o Novorodeneckom skríningu sluchu, všetky deti, ktoré sa v súčasnosti rodia na Slovensku, by mali mať kontrolovaný sluch ešte v pôrodnici. Vďaka skríningu by sa teda mal výrazne znížiť počet detí, ktorých strata sluchu ostane po narodení nepovšimnutá. Sú však prípady, kedy dieťa pri narodení stratu sluchu nemá a napriek tomu sa u neho o pár mesiacov (rokov) strata sluchu objaví. Dôvodov je hneď niekoľko – dedičná porucha sluchu, opakované zápaly stredného ucha, vážne ochorenia spôsobujúce aj stratu sluchu, úraz hlavy, požitie ototoxických (sluch poškodzujúcich) liekov atď…..

Vyhľadávanie detí so stratou sluchu má zväčša dve fázy. Povinnosťou pediatrov je priebežne kontrolovať, či sa dieťa vyvíja tak ako má. Súčasťou je teda aj orientačný skríning sluchu, ktorý, ak sa urobí správne, dokáže odhaliť väčšiu stratu sluchu. Skríning sa zvyčajne robí tak, že jedna osoba stojí za dieťaťom a vyrába rôzne zvuky (vysoké aj hlboké, tiché aj hlasné) a druhá osoba stojí spredu a sleduje reakcie dieťaťa na dané zvuky. Najčastejšou reakciou detí je, že sa otočia za zvukom, ktorý počujú. Táto schopnosť sa objavuje už u detí, ktoré sú 7-9 mesiacov staré. Orientačný skríning môže byť pomerne spoľahlivý, ak sa dodržia všetky podmienky. Ak má pediater (alebo iný odborník) na základe skríningu akékoľvek podozrenie, odošle dieťa k ORL lekárovi alebo foniatrovi. Ten potom urobí odborné vyšetrenie sluchu, aby získal presnejšiu predstavu o poruche sluchu.

Odborné vyšetrenie sluchu dokáže určiť:

  • či má dieťa stratu sluchu
  • aká veľká je jeho strata sluchu
  • aký druh poruchy sluchu dieťa má (prevodová, percepčná alebo mix oboch)
  • či je porucha sluchu na oboch ušiach, alebo len na jednom (unilaterálna)

Foniatri alebo ORL lekári používajú viacero rôznych testov na to, aby dokázali zistiť, akú poruchu sluchu dieťa má. Každé vyšetrenie pritom sleduje stratu sluchu iným spôsobom.

V nasledujúcich kapitolách sa podrobnejšie dozviete o objektívnych vyšetreniach sluchu aj subjektívnych vyšetreniach sluchu. Takisto sme pre vás zhrnuli časté otázky k vyšetreniam sluchu.