Vďaka pokroku vo vyšetreniach sluchu a čoraz lepšiemu prepojeniu diagnostiky a kompenzácie (pridelenie načúvacích prístrojov, kochleárneho implantátu alebo kostných vibrátorov) majú dnes šancu byť dodiagnostikované už niekoľkomesačné bábätká, ktoré následne dostanú vhodné prístroje. Na rozdiel od rodičov pred vami máte teda veľkú výhodu v tom, že nemusíte čakať do dvoch, troch rokov, kým sa na poruchu príde, tak ako to bolo kedysi. Veríme, že porozumenie vyšetreniam sluchu vás zase trochu bližšie posunulo aj k porozumeniu poruchy sluchu u vášho dieťaťa. Vašou veľkou devízou je, že od raného veku viete, že s vaším dieťatkom musíte komunikovať s prihliadnutím na to, že horšie počuje. Veríme, že po tom, čo nájdete vhodnú komunikačnú metódu so svojím bábätkom, sa toto náročné obdobie vo vašom živote začne meniť k lepšiemu.

 

Rodičia sa zvyknú pýtať nasledovné otázky:

Aký je postup, keď dieťa nevyhovie kritériám skríningu sluchu?

Prečo máme zobrať dieťa na diagnostické vyšetrenie sluchu, keď máme pocit, že sa otáča na niektoré zvuky, ktoré robíme?

Keď už má dieťa načúvacie prístroje, mal by sa sluch môjho dieťaťa vyšetrovať s načúvacími prístrojmi alebo bez nich?

Ako často sa má kontrolovať sluch môjho dieťaťa?

Kedy mám ísť s dieťaťom na odborné vyšetrenie sluchu?

Dokáže BERA alebo ASSR vyšetrenie zistiť, či môjmu dieťaťu pomôžu načúvacie prístroje porozumieť reči?

Ako ovplyvní nádcha, veľká nosohltanová mandľa alebo infekcia stredného ucha vyšetrenie sluchu?

Čo sa mám spýtať ORL lekára alebo foniatra?