Martina Rzymanova

Home » Archives for Martina Rzymanova

Sebaobsluha

je oblasť vývinu dieťaťa, v ktorej sa dieťa učí to najdôležitejšie v jeho živote: postarať sa samo o seba. Iste budete súhlasiť, že všetky vedomosti sveta by boli človeku nanič, keby sa nevedel obliecť, umyť, pripraviť si jedlo. Táto dôležitá schopnosť úzko súvisí s vývinom motoriky, pretože dieťa musí dobre ovládať pohyby svojich

Motorika

Písať o rozvoji motoriky detí s poruchou sluchu sa môže zdať na prvý pohľad zbytočné: „porucha sluchu predsa spôsobuje, že dieťa horšie počuje, pohybovať sa vie podobne ako jeho rovesníci“. Prečo je teda také dôležité rozvíjať motoriku detí s poruchou sluchu? Odborníci vysvetľujú tento rozdiel vo vývine nepočujúcich a počujúcich detí viacerými zdôvodneniami:

Hmatové vnímanie, zmysly

Vnímanie detí v predškolskom veku je výsledkom súhry všetkých zmyslov. Deti veľmi potrebujú, aby to, čo spoznávajú, mohli vidieť, počuť, ohmatať si, ovoňať, dokonca aj ochutnať. Čím viac zmyslov pri spoznávaní sveta zapoja, tým lepšie si nový podnet zapamätajú. Súčasne si osvojujú pojmy, ktoré sa na označenie vlastností používajú – či

Zrakové vnímanie

Rozvoj zrakového vnímania je rovnako dôležitý pre predškolskú prípravu všetkých detí. Zrakové vnímanie je pre osoby s poruchou sluchu veľmi dôležité. Pre zníženú schopnosť v oblasti počutia sa ľudia s poruchou sluchu zvyknú opierať v oveľa väčšej miere o zrakové vnímanie. Nepočujúce deti zrakom nadväzujú očný kontakt, sledujú dianie v okolí a postupne sa učia

Orientácia v čase a priestore

Všetky malé deti si pojmy týkajúce sa orientácie v čase osvojujú pomaly. Dieťa v ranom a v predškolskom veku žije predovšetkým v prítomnosti. Ak mu poviete, že babička príde o týždeň a Vianoce sú o dva mesiace, pravdepodobne nebude vedieť, o akom časovom úseku hovoríte. Dieťa sa učí rozlišovať deň a noc. Postupne mu hovoríme, koľkokrát sa vyspí, kým príde

Predmatematické predstavy

Predmatematické predstavy sú zručnosti, ktoré si dieťa osvojuje už od raného veku a ktoré mu pomáhajú porozumieť javom v jeho živote. Malé dieťa má vrodenú túžbu skúmať a spoznávať svet okolo seba. Dávno predtým, ako sa naučí počítať do 20, sa začne stretávať s matematikou v každodennom živote. Naučí sa porovnávať veľkosť, dĺžku, hmotnosť predmetov, triediť predmety do

ADHEAR

ADHEAR od firmy MED-EL je zatiaľ prvý kostný vibrátor, ktorý si nevyžaduje operačné upevnenie do kosti ani cez kožu. Zvukové vlny sa prenášajú na kosť prostredníctvom na kožu prilepeného adaptéra, ktorý je umiestnený za uchom používateľa. Na kožu sa prilepí špeciálna lepka, na ktorú sa prichytí kostný vibrátor. Výrobca opisuje

Nastavenie kochleáru

4 až 6 týždňov po operácii príde dieťa na kliniku, aby sa prístroj po prvýkrát aktivoval. Počas prvého „zapojenia“ očakáva mnoho rodín s napätím reakciu dieťaťa na zvuk. Počuť po prvýkrát môže, ale nemusí byť pre deti pozitívna skúsenosť. Niektoré deti sa usmejú a tešia z ich prvých skúseností so

Ako dieťa privyknúť na nosenie kochleárov

Po nastavení kochleárneho implantátu prichádza fáza zvykania si na každodenné nosenie procesora a využívanie kochleárneho implantátu. Každé dieťa si na prístroj privyká iným spôsobom. Niektoré deti neprotestujú a implantát nosia od prvého dňa. Týmto deťom pravdepodobne vyhovuje spôsob nastavenia do takej miery, že majú hneď od začiatku dobré skúsenosti s počutím zvukov.

Stredoušný a kmeňový implantát

Sú zriedkavým riešením u malých detí. Aktívny stredoušný implantát Aktívny stredoušný implantát je elektronické zariadenie, ktoré je možné implantovať a ktoré zlepšuje a nahrádza funkciu prevodového systému stredoušia (kostičiek stredného ucha). Stredoušný implantát je určený ľuďom so stredne ťažkou až ťažkou prevodovou alebo so zmiešanou nedoslýchavosťou; s percepčnou poruchou sluchu, pri ktorej nie je