Kompenzačné pomôcky

Home » Kompenzačné pomôcky

ADHEAR

ADHEAR od firmy MED-EL je zatiaľ prvý kostný vibrátor, ktorý si nevyžaduje operačné upevnenie do kosti ani cez kožu. Zvukové vlny sa prenášajú na kosť prostredníctvom na kožu prilepeného adaptéra, ktorý je umiestnený za uchom používateľa. Na kožu sa prilepí špeciálna lepka, na ktorú sa prichytí kostný vibrátor. Výrobca opisuje

Nastavenie kochleáru

4 až 6 týždňov po operácii príde dieťa na kliniku, aby sa prístroj po prvýkrát aktivoval. Počas prvého „zapojenia“ očakáva mnoho rodín s napätím reakciu dieťaťa na zvuk. Počuť po prvýkrát môže, ale nemusí byť pre deti pozitívna skúsenosť. Niektoré deti sa usmejú a tešia z ich prvých skúseností so

Ako dieťa privyknúť na nosenie kochleárov

Po nastavení kochleárneho implantátu prichádza fáza zvykania si na každodenné nosenie procesora a využívanie kochleárneho implantátu. Každé dieťa si na prístroj privyká iným spôsobom. Niektoré deti neprotestujú a implantát nosia od prvého dňa. Týmto deťom pravdepodobne vyhovuje spôsob nastavenia do takej miery, že majú hneď od začiatku dobré skúsenosti s počutím zvukov.

Udržanie implantátu na hlave dieťaťa

Kochleárny implantát je veľmi drahý prístroj, ktorý na Slovensku nosia deti už od jedného roka. Deti v tomto veku sú však prirodzené zvedavé a preto majú často tendenciu skladať si kochleár dole, žuť ho alebo si ho aspoň prezerať. Samozrejme, späť si ho už nasadiť nedokážu :-) Staršie deti sú

Stredoušný a kmeňový implantát

Sú zriedkavým riešením u malých detí. Aktívny stredoušný implantát Aktívny stredoušný implantát je elektronické zariadenie, ktoré je možné implantovať a ktoré zlepšuje a nahrádza funkciu prevodového systému stredoušia (kostičiek stredného ucha). Stredoušný implantát je určený ľuďom so stredne ťažkou až ťažkou prevodovou alebo so zmiešanou nedoslýchavosťou; s percepčnou poruchou sluchu, pri ktorej nie je

Sluchová výchova a pomoc odborníkov

Dieťa, ktoré dostane kochleárny implantát, samozrejme, nezačne po prvom nastavení ideálne počuť a hneď rozprávať. Ak predtým nepočulo žiadne zvuky alebo počulo len minimálne, musí sa s nastaveným kochleárnym prístrojom začať učiť vnímať zvuky okolo seba. Po prvom nastavení začína najdôležitejší proces, pre ktorý sa kochleárna implantácia vykonáva: dieťa sa začína učiť sa vnímať zvuky,

Operácia – pred a po

sa vyznačuje tým, že dieťa počas nej musí absolvovať rôzne lekárske vyšetrenia, na základe výsledkov vyšetrení sa odporučí jeho spis implantačnej komisii. Ak dieťa komisia odobrí, rodičia si vyberú značku a model implantátu a zasiela sa žiadosť na zdravotnú poisťovňu. Po schválení poisťovňou a dodaní implantátov do nemocnice sa stanoví

Ako funguje kochleárny implantát

Proces prenosu zvuku vidíme aj na nasledujúcom videu v angličtine. https://youtu.be/LhSpb36_1s4 https://youtu.be/Vm0nZH9RahE V súčasnosti všetky modely implantátu (bez ohľadu na výrobcu) pozostávajú z vnútornej a vonkajšej časti. Vnútorná časť  sa skladá z: prijímacej cievky (stimulátora), ktorá je chirurgicky uložená pod kožu za uchom do jamky skalnej kosti. jemného zväzku elektród (počet je rozdielny pri

Zásady používania kostných vibrátorov

Nezabudnite, že pre efektívne využitie systémov kostného vedenia u malých detí platia rovnaké zásady ako pri ostatných korekciách sluchu. V prvom rade je u malých detí nutná skorá diagnostika poruchy sluchu, výber vhodnej pomôcky a skoré nosenie kostného vibrátora. Pre nosenie softbandu – čelenky nie je určená spodná hranica veku dieťaťa,

Bonebridge

Bonebridge Copyright Medel Bonebridge je prvý aktívny implantačný systém kostného vedenia od firmy MED-EL. Rovnako ako BAHA je určený ľuďom s prevodovou alebo zmiešanou poruchou sluchu, tiež ľuďom s jednostrannou poruchou sluchu. Vnútorná časť systému je implantovaná do lebky pod kožu, koža zostáva neporušená. K implantátu sa pripája rečový procesor s mikrofónom a batériami,