Posunkovať alebo neposunkovať

Home » Komunikácia a sluch » Posunkovať alebo neposunkovať

Ako začať s posunkami

  Na Slovensku máte niekoľko možností. Výber závisí od toho, čo je vám dostupné fyzicky, finančne, prípadne toho, či máte šancu stretávať sa s dospelými nepočujúcimi osobami. a.) Kurz posunkového jazyka a kontaktného posunkovania ponúkajú viaceré organizácie. Ich prístup sa líši podľa toho, či učia prirodzený posunkový jazyk (jazyk s vlastnou gramatikou) alebo

Uvažujeme o posunkovaní

V prvom rade by sme chceli povedať, že gestá sú pre komunikáciu s dieťaťom výborný začiatok. Používanie gest a prirodzených „domácich“ posunkov je jednou z najprirodzenejších foriem komunikácie dieťaťa. Vlastne nielen deti, ale aj dospelí ľudia si prirodzene začnú pomáhať gestami a prirodzenými posunkami, keď sa v ich živote vyskytnú

Dôvody prečo posunkovať

Napriek tomu, že sme si vedomí, že cieľom veľkej väčšiny počujúcich rodičov je hovorená reč u dieťaťa, komunikácia ako taká by mala byť podľa nás (autoriek) na prvom mieste. Očakávať od malého dieťaťa s ťažkou poruchou sluchu, že bude prekonávať svoj sluchový hendikep, aby mohlo zmysluplne komunikovať s rodičom, nepokladáme za podporné. Je