Negenetické príčiny poruchy sluchu

Home » Porucha sluchu » Negenetické príčiny poruchy sluchu

Hluk, náraz a poranenie hlavy

Hluk Predčasne narodené deti, ktoré trávia na jednotke intenzívnej starostlivosti dlhšiu dobu, sú často vystavené konštantnému hluku, ktorý vzniká nevyhnutným používaním život podporujúcich prístrojov. Tento hluk môže zapríčiniť poruchu sluchu, keďže sluch rizikového novorodenca sa veľmi rýchlo prestimuluje. Odborníci neustále hľadajú spôsoby, ako znížiť hluk z prístrojov. Na rozdiel od špecializovaných

Zväčšený vestibulárny akvadukt (EVA alebo LVAS)

Predpokladá sa, že EVA nie je priamou príčinou poruchy sluchu, je však zodpovedná za jej zhoršenie alebo kolísanie. Vestibulárny akvadukt je kostený kanál. Počas vývoja v maternici je vestibulárny akvadukt pôvodne krátky, široký a rovný a pred narodením sa predĺži, zúži a vytvaruje do podoby písmena „J“. Termíny „zväčšený“, „široký“ hovoria o tom,

Infekcia stredného ucha u dieťaťa

Infekciu stredného ucha môžu spôsobiť napríklad nádchy, chrípky alebo alergie. Môže byť krátkodobá, ale aj pravidelne sa opakujúca – chronická. Infekcia stredného ucha sa môže objaviť u počujúceho dieťaťa, aj u dieťaťa s poruchou sluchu. Častým problémom je u detí s rázštepom podnebia alebo detí s Downovým syndrómom, pretože majú zhoršenú funkciu sluchových

Infekcie počas detstva

Najčastejšou infekciou detského veku je zápal stredného ucha, ktorý môže spôsobiť dočasnú prevodovú poruchu sluchu. Venujeme sa mu v nasledujúcej podkapitole. V tejto podkapitole sa budeme zaoberať závažnými detskými chorobami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie vnútorného ucha (percepčnú poruchu sluchu). Patrí sem predovšetkým meningitída, encefalitída, mumps. Okrem nich sa porucha sluchu môže zriedkavo

Lieky

Niektoré lieky sú známe tým, že sú ototoxické (poškodzujúce sluch). Lekári nimi liečia u detí vážne zdravotné komplikácie spojené s pôrodom a novorodeneckým obdobím alebo život ohrozujúce choroby v neskoršom živote (napr. meningitídu). Aj niektoré chemoterapeutické lieky (napr. cisplatina), ktoré sa používajú na liečbu rakoviny u detí, sú ototoxické. Najčastejšími liekmi poškodzujúcimi sluch sú

Nízka pôrodná hmotnosť

U detí s menšou pôrodnou váhou ako 1 500 gramov je zvýšené riziko nielen poruchy sluchu, ale aj ďalších zdravotných komplikácií. V tomto momente nepoznáme presnú súvislosť medzi nízkou hmotnosťou a poruchou sluchu, je však zjavné, že vývin ucha je ovplyvnený zdravým rastom bábätka v maternici a nízka hmotnosť svedčí o tom, že bábätko buď nebolo

Problémy počas pôrodu

Všetky deti sú pri pôrode hodnotené na 10-bodovej škále, ktorá sa nazýva Apgar skóre. Sleduje sa ich dýchanie, pulz, svalové napätie, farba kože a reakcia na podráždenie sliznice nosa. U novorodencov sa sleduje Apgar skóre v 1., 5. a 10. minúte po pôrode. Čím vyššie skóre dieťa má, tým je zdravšie. Ak majú

Infekcie a choroby u mamy

A. Infekcie a choroby mamy počas tehotenstva Niektoré infekcie u mám v tehotenstve (napr. cytomegalovirus, rubeola, toxoplazmóza, syfilis, ovčie kiahne alebo pásový opar) predstavujú veľké riziko pre bábätká v brušku (vírus prenikne cez placentu a nakazí dieťatko). V dôsledku týchto infekcií sa deti často narodia predčasne a s rôznymi vývojovými poruchami. U bábätka podľa