GivingTuesday

Porucha sluchu

Home » Porucha sluchu » Stránka 2

Lieky

Niektoré lieky sú známe tým, že sú ototoxické (poškodzujúce sluch). Lekári nimi liečia u detí vážne zdravotné komplikácie spojené s pôrodom a novorodeneckým obdobím alebo život ohrozujúce choroby v neskoršom živote (napr. meningitídu). Aj niektoré chemoterapeutické lieky (napr. cisplatina), ktoré sa používajú na liečbu rakoviny u detí, sú ototoxické. Najčastejšími liekmi poškodzujúcimi sluch sú

Nízka pôrodná hmotnosť

U detí s menšou pôrodnou váhou ako 1 500 gramov je zvýšené riziko nielen poruchy sluchu, ale aj ďalších zdravotných komplikácií. V tomto momente nepoznáme presnú súvislosť medzi nízkou hmotnosťou a poruchou sluchu, je však zjavné, že vývin ucha je ovplyvnený zdravým rastom bábätka v maternici a nízka hmotnosť svedčí o tom, že bábätko buď nebolo

Problémy počas pôrodu

Všetky deti sú pri pôrode hodnotené na 10-bodovej škále, ktorá sa nazýva Apgar skóre. Sleduje sa ich dýchanie, pulz, svalové napätie, farba kože a reakcia na podráždenie sliznice nosa. U novorodencov sa sleduje Apgar skóre v 1., 5. a 10. minúte po pôrode. Čím vyššie skóre dieťa má, tým je zdravšie. Ak majú

Infekcie a choroby u mamy

A. Infekcie a choroby mamy počas tehotenstva Niektoré infekcie u mám v tehotenstve (napr. cytomegalovirus, rubeola, toxoplazmóza, syfilis, ovčie kiahne alebo pásový opar) predstavujú veľké riziko pre bábätká v brušku (vírus prenikne cez placentu a nakazí dieťatko). V dôsledku týchto infekcií sa deti často narodia predčasne a s rôznymi vývojovými poruchami. U bábätka podľa

Negenetické príčiny poruchy sluchu

Štatistiky ukazujú, že asi u 25% (u ktorých vieme zistiť príčinu poruchy sluchu), NIE je príčina poruchy sluchu genetická. V tejto podkapitole sa zmieňujeme o viacerých negenetických príčinách, napríklad o: infekcie mamy počas tehotenstva alebo pôrodu, problémy počas pôrodu, nízku pôrodnú hmotnosti, infekcie v detskom veku, infekcie stredného ucha, zväčšený vestibulárny akvadukt, lieky, úrazy

Progresívna porucha sluchu

znamená, že sa sluch s postupom času zhoršuje. Porovnávajú sa pritom všetky audiogramy, nielen posledné dva. Zmeny v počutí sa môžu objaviť behom niekoľkých týždňov, mesiacov, ale aj rokov. Dieťa sa môže narodiť so zdravým sluchom a sluch začne strácať až keď je dvoj- alebo trojročné. Nazýva sa to „oneskorený začiatok poruchy sluchu“.

Náhla percepčná strata sluchu

je zriedkavá u detí, zvyčajne postihuje ľudí medzi 30. – 60. rokom života. Môže sa udiať behom niekoľkých minút, hodín alebo dní a prejaví sa tým, že dieťa počulo a naraz nepočuje. Stratu sluchu môžu sprevádzať závraty a zvonenie v ušiach (tinitus). Niekedy sa porucha sluchu zlepší na normál, inokedy čiastočne, pričom človek môže

Kolísajúca porucha sluchu

znamená, že sa porucha sluchu môže meniť, niekedy k lepšiemu, inokedy k horšiemu. Môže byť prevodová, percepčná alebo zmiešaná. Ku kolísaniu sluchu môže dôjsť na zdravom uchu, ale aj na uchu, ktoré už má poruchu sluchu. 1. Čo spôsobuje kolísanie poruchy sluchu? a.) Problémy vonkajšieho a stredného ucha b.) Choroby c.) Sluchová neuropatia

Jednostranná porucha sluchu

Ako už názov naznačuje, deti s takouto poruchou sluchu počujú horšie iba na jedno ucho, pričom porucha sluchu na pravom uchu zvykne spôsobovať vážnejšie problémy ako porucha sluchu na  ľavom uchu. Veľkosť poruchy sluchu na poškodenom uchu sa líši – môže ísť o miernu poruchu sluchu až úplnú hluchotu. Modrou farbou zobrazený

Centrálna porucha sluchu

Centrálna porucha sluchu (Central Auditory Processing Disorder – CAPD) je porucha, keď sa dieťa správa, ako keby poruchu sluchu malo, napriek tomu, že jeho „uši“ (vonkajšie, stredné a vnútorné ucho) fungujú správne. Je to preto, že mozog (temporálna, sluchová oblasť) má ťažkosti porozumieť zvukom a nevie si správne spojiť signály, ktoré dostáva

Go to Top